Český právní řád nezná formu výpovědi dohodu pro ukončení pracovního poměru. Pracovní poměr končí výpovědí nebo dohodou. Pro každou z těchto forem pak platí jiné podmínky, každá musí mít jiné náležitosti. To, zda se dá tazatelkou uvedený návrh odvolat, bude záležet především na tom, jaký měl obsah dokument, který zmiňuje. Pokud šlo o výpověď, která byla zaměstnavateli doručena, může být tato odvolána jen s jeho souhlasem, přičemž odvolání i souhlas s jejím odvoláním musejí být učiněny písemně. Pokud tazatelka vůči zaměstnavateli učinila návrh na uzavření dohody o ukončení pracovního poměru, může tento návrh odvolat, a to pokud tak učiní dříve, než zaměstnavatel takový návrh přijal.