Průzkum byl proveden v 33 zemích a regionech (jako součást pravidelného kvartálního průzkumu Manpower Index trhu práce) a téměř 39 tisícům zaměstnavatelů byly kladeny dvě otázky:

1. Jak moc obtížné je najít vhodné zaměstnance?
2. Která z pozic je nejhůře obsaditelná vhodným uchazečem?

Z výsledků vyplývá, že 30 % zaměstnavatelů z celého světa se potýká s nedostatkem lidí s potřebnou kvalifikací, ve státech EMEA je to 25 %. Nejhorší výsledky vykazuje Rumunsko a Tchaj-wan s 62 %, následuje Polsko s 48 % a naopak nejlepší Španělsko s 8 % a Irsko s pouhými 5 %.

Situace v České republice je pro zaměstnavatele relativně příznivá – 17% zaměstnavatelů těžko obsazuje svá pracovní místa. Oproti loňskému roku je to pokles o celých 20 p.b.

Z globálního hlediska má vývoj nedostatku lidí s potřebnou kvalifikací klesající trend, v době začátku průzkumu v roce 2006 byla hodnota na 40 %, minulý rok již na 31 %.
Celosvětově jsou nejhůře obsaditelné pozice v odvětví řemesel, obchodní zástupce a technické obory. Zajímavostí je, že v rámci České republiky jsou to ta samá zaměstnání.

Nejhůře obsaditelné pozice v České republice v roce 2009:

1. Řemeslník
2. Technik (především strojař)
3. Obchodní zástupce
4. Šéfkuchař/kuchař
5. Řidič
6. Mechanik/Obsluha výrobních strojů
7. Lékař a jiný neošetřující zdravotní personál
8. IT pracovník (především programátor a vývojář)
9. Projektový manažer
10. Management

Žebříček Top 10 nejhůře obsaditelných pozic se za poslední rok proměnil. Nadále pokračuje poptávka po zaměstnancích s technickým vzděláním – jak středoškolsky, tak vysokoškolsky vzdělaných (řemeslníci, mechanici, technici). Mezi nejhůře obsaditelné pozice ale přibyli obchodní zástupci, programátoři a softwaroví vývojáři a manažery.

„Navzdory vysoké nezaměstnanosti v mnoha odvětvích naznačil letošní průzkum, že požadavky zaměstnavatelů na své potenciální zaměstnance se neshodují s profily nezaměstnaných,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpower Česká a Slovenská republika, a dodává: „V současné situaci jsou společnosti tlačeny najít strategickou a kreativní cestu, jak zvýšit produktivitu při snížení nákladů i pracovní síly, a stejně tak musejí najít způsob, jak být atraktivní pro potenciální zaměstnance. Zaměstnavatelé snižují stavy zaměstnanců, a přitom musejí udržet určitou míru produktivity. Zároveň hledají vhodné zaměstnance ve velkém množství nezaměstnaných lidí s kvalifikací, která neodpovídá jejich požadavkům. Tento paradox je stresující pro obě strany.“

Předpokládá se, ž tento trend bude stále silnější a nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací bude narůstat, a to tak že již v roce 2010 bude celosvětově o 11,5 milionu více pracovních míst než vhodných uchazečů.

Zdroj: Manpower