Starší zaměstnanci podle něho mají větší zájem o nové a různorodější úkoly.

Starší zaměstnanci jsou také spokojenější se svou prací a častěji se nabízejí pro dobrovolné vedoucí role, aniž by k tomu potřebovali větší vedení. „Naše studie boří běžný stereotyp, že starší zaměstnanci nechtějí změny a nereagují na nové pracovní výzvy," vysvětluje ředitel pořádající společnosti Steve O'Dell.

Vzhledem k prognózám v otázce prodlužování věku odchodu do důchodu je řízení stárnoucí pracovní síly klíčovou manažerskou výzvou. Manažeři se proto mohou tímto výzkumem inspirovat v budování vyvážených pracovních týmů.

Zdroj: HR Magazine