Na 180 odborníků, manažerů a profesionálů z oboru HR se 15. října 2009 sešlo v Praze v hotelu Pyramida na 4. ročníku odborné konference pro řízení lidských zdrojů, kterou organizuje vydavatelství Economia, jeho odborný časopis HR management jako odborný garant a mediální partner, a společnost Blue Events, specializující se na organizaci oborových kongresů a konferencí. Téma letošního setkání odborníků v HR bylo jasné - jak se globální ekonomické změny dotýkají práce s lidmi ve firmách, jaké výzvy přinášejí, co pracovníci personálních útvarů řeší, jaké nové úkoly musí zvládat a jakými
zásadními změnami tento obor v krizovém období prochází.

Diskuse na konferenci jen potvrdila, že pojmy jako byznys partnerství, efektivita HR, leadership, motivace a podíl na interní i externí komunikaci přestávají být prázdnými slovy a stávají se samozřejmou součástí práce manažerů v HR. V 1. bloku nazvaném Svět se mění - HR v centru změn nastínil Branislav Hunčík, ředitel poradenství pro lidské zdroje ČR a SR PricewaterhouseCoopers, strategii možného vývoje oboru HR v byznysu do roku 2020. Ve vystoupení příznačně nazvaném HR
Odysea - tři směry možného vývoje HR, vysvětlil možné vývojové cesty i podmínky, za nichž se bude ve firmách vytvářet tzv. oranžový, zelený nebo modrý svět. Psycholog, matematik a lékař i filozof Radvan Bahbouh z QED Group pojmenoval tři zásadní vlastnosti, které hledá byznys 21. století - nezdolnost, imaginativnost a všímavost a s tím související hodnoty.

Praktický příklad organizačních změn i změn firemní kultury a roli HR oddělení v tomto komplikovaném procesu představila Zuzana Jiránková, personální ředitelka společnosti Skanska CS. V bloku věnovaném trendům, jež posilují konkurenceschopnost firem, zazněly case study z firem jako Plzeňský Prazdroj, Moravia Worldwide či Linet. Mezi nejčastější
trendy patří flexibilita, talent management, výchova vlastních kvalifikovaných pracovníků, jež na trhu nelze získat, multikultura a diverzita jako nutnost i výhoda. Závěrečná debata u kulatého stolu Co nás nezabije, to nás posílí aneb
Jak vyjít z krize silnější, se točila zejména kolem zkušeností manažerů s konkrétním řešení problémů.

Konference vyvrcholila předáním ocenění HR Manager roku. Letos bylo uděleno počtvrté. Na základě nominací zasílaných přes internetový server společnosti LMC odborná hodnotící komise vybrala tři nejlepší kandidáty. Nositelkou titulu HR Manager roku 2009 se stala Miroslava Nigrinová, vedoucí oddělení Péče o lidské zdroje Škoda Auto a.s. Hodnotící komise ocenila vytrvalost a inspirativnost, s nimiž se Miroslava Nigrinová se svým týmem podílela na reorganizaci struktury HR ve Škoda Auto, jejímž cílem bylo nahradit neflexibilní strukturu strukturou moderní a pružnou, která umožní kvalitní, dostatečně rychlý a efektivní přenos informací. Druhé místo obsadil Jaromír Radkovský, generální manažer Oddělení lidských zdrojů z Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., za vytváření HR procesů a systému v multikulturní společnosti. Třetí místo patří personální ředitelce z firmy Linet Vladimíře Michnové za odvahu a vytrvalost, s níž realizovala projekt přípravy a výchovy kvalifikovaných pracovníků v nedostatkových oborech a projekt budování firemní školky.

Zdroj: elektronický newsletter měsíčníku Human Resources Management