Na základě ustanovení § 91, odst.5 zákona 262/2006 Sb. zákoníku práce se domnívám, že nárok na tento příplatek nevzniká. Zmíněné ustanovení zákona totiž říká, že u zaměstnanců s nočními směnami začíná den pracovního klidu, a tudíž i svátek, hodinou odpovídající nástupu zaměstnanců té směny, která v pracovním týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako první. Jinak řečeno, začíná-li první směna v 6,00 hodin ráno, potom i doba svátku začíná v den svátku v 6,00 hodin ráno a končí taktéž v 6,00 hodin ráno v den následující po dni svátku.