Požadavky kladené na zaměstnance nemusí být za všech okolností automaticky diskriminační, je-li k nim legitimní důvod (např. při vyhlášení konkursu na místo operního pěvce - muže, nebude diskrimací, pokud bude odmítnuta eventuální uchazečka - žena). O takový důvod se ale v případě vaší neziskové organizace s největší pravděpodoností nejedná, resp. žádný takový důvod v dotazu neuvádíte a přiznám se, že mě osobně žádný takový legitimní důvod nenapadá (nevylučuji nicméně jeho eventuální existenci).
Pokud takový důvod skutečně dán není, potom je ustanovení stanov vaší neziskové organizace neplatné pro jeho rozpor se zákonem (zákoníkem práce). Zákony mají vyšší právní sílu než vnitřní předpisy právnických osob. Postupujte tedy jednoznačně dle zákona (zákoníku práce). V opačném případě se vystavujete riziku neúspěchu v soudním sporu, který zahájí nepřijatý uchazeč starší 30 let.