Evropská unie se prostřednictvím Lisabonské smlouvy hrdě hlásí k „humanistickému odkazu, ze kterého vzešly všeobecné hodnoty nedotknutelných a nezadatelných práv lidských bytostí“. A v Listině základních práv EU se hned v prvním článku dočteme, že „lidská důstojnost je nedotknutelná“ a v článku následujícím se oznamuje, že „každý má právo na život“.

Že Lisabonská smlouva nevnese do vnitřního života EU spravedlivý řád, natož pak více demokracie a občanských svobod, o tom jsem psal již vícekrát a spolu se mnou to nyní tvrdí snad již všichni, kdo nejsou na strukturách EU existenčně závislí.

Už se však příliš nepíše o tom, že Listina základních práv EU je pouhým cárem papíru, neboť jsou v praxi porušovány hned první dva články této listiny. A až na malé výjimky to nikoho příliš netrápí.

V poslední zprávě španělského Institutu pro rodinnou politiku se uvádí, že v původních 15 unijních státech umírá následkem umělého potratu každých 11 vteřin jedno dítě. A každým rokem počet takto usmrcených lidských bytostí stoupá. Jenom ve Španělsku vzrostl počet potratů za posledních 10 let o 115 procent. Podle statistiky z roku 2008 je každý pátý počatý Španěl v mateřském lůně usmrcen.

V roce 2009 bylo v zemích „sedmadvacítky“ potraceno 1 207 646 dětí. 3 ze 4 provedených potratů byly provedeny v zemích původní „patnáctky“, což je údaj, který je vhodné připomínat především našim lidovcům a EUfilům z řad křesťanů, když nás ujišťují o potřebě větší provázanosti se zeměmi, kde je politicky vlivná křesťanská demokracie a kde důsledky sekularismu prý nejsou tak ničivé jako v případě postkomunistických společností.

Evropa stárne nejen proto, že má rozvinutou zdravotní péči, ale že dopouští genocidu nenarozených. Má-li mít vůbec nějakou budoucnost, bude muset svůj pokřivený postoj k lidskému životu zásadním způsobem přehodnotit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento článek jsem začal psát přibližně před čtyřiceti minutami. Za tu dobu bylo v tělech eurounijních matek zabito přes 200 dětí.

Pokud vám není osud nenarozených i osud těch, kdo jsou za jejich popravu zodpovědní, lhostejný, přidejte se k podobně nelhostejným při pochodu zítřejší Prahou na protest proti nezákonnému zabíjení nevinných lidských osob.