Tento týden se konala poměrně zajímavá akce Hospodářských novin. Fórum na téma „Boj proti korupci“. Celá akce byla laděna jako jakýsi komentovaný duel mezi mnou a poslancem Langerem. Dovolte mi z této akce několik skutečně krátkých postřehů.

1.      Pokusil jsem se obhájit to, proč kladu důraz na odstrašení případných korupčníků a jiných zločinců. Proč bychom měli klást důraz na postih a nikoliv na prevenci. Tím nechci prevenci nijak zanedbávat ani podceňovat. Ale situace je dnes zlá. Proto musíme věci napravit rychle a rázně.

2.      Můj odpůrce představil svůj program Prevence, průhlednost, postih. Není prý potřeba dát do rukou policie silnější nástroje, není vhodné, aby se občané báli. Je potřeba pokračovat v úsilí vlády Mirka Topolánka v boji proti korupci. V tom úsilí, které mělo tak katastrofální výsledky.

3.      Zástupce podnikatelů přítomný v panelu (mimochodem jeden z těch, kteří před nedávnem vyzvali, aby lidé nevolili levici) nám sdělil, že program pana Langera považuje za ten lepší. Zdůvodnění přirozeně nenašel, ono ty praktické výsledky lze zřejmě jen těžko pozitivně komentovat… Takže alespoň prohlásil, že podporuje snahu ODS zprůhlednit veřejné zakázky. Znělo mi to trochu jako vtip !

4.      Při hlasování publika o tom, kdo je pro zachování institutu akcií na majitele, byl jeden člověk pro Langerův návrh a zbytek pro ten můj. Čili i přítomní podnikatelé prakticky jednohlasně naznačili, že tento zneužívaný institut skutečně nepotřebují.

Závěrem mi dovolte malý odkaz na video, které jsem po akci natočil. Hodně mě pobavilo, že titulek nad tímto videem příliš nekoresponduje s tím, co video samo obsahuje. Ale na to už jsem si zvykl J

http://video.ihned.cz/c1-42154440-ministr-pecina-ani-ja-bych-dnes-korupci-nesel-ohlasit

Příště se přijďte podívat. Myslím, že korupce je téma, o kterém je potřeba hovořit stále.

Přeji všem hezké Velikonoce !!