Pokud jde o problém dodržování lidských práv v Zimbabwe, není k němu česká vláda netečná. Snad je to i dobře, jakkoli existují, vzhledem k našemu geopolitickému postavení, závažnější zahraničně politické problémy. Pro nás podstatně směrodatnější zápas na poli „lidských práv“ se totiž již brzy odehraje za našimi nestráženými humny - ve Štrasburku. 30. června se zde před Evropským soudem pro lidská práva bude projednávat odvolání italského státu proti v listopadu 2009 vynesenému rozsudku, obsahujícímu požadavek na odstranění křížů ze státem financovaných škol a veřejných úřadů. Připomeňme si základní informace – italská občanka finského původu Soile Lautsi zažalovala stát na základě námitky, že její ateistické děti mají právo na výuku v takovém prostředí, kde není v jejich dohledu žádný krucifix. ESLP ji dal za pravdu a přisoudil ji kompenzaci ve výši 5000 Euro. Na tento absurdní rozsudek reagovaly mnohé italské regionální úřady a města demonstrativní instalací křížů na veřejném prostranství a nařídily policii, aby udělovala pokuty těm úředníkům či ředitelům škol, kteří rozhodnutí ESLP uposlechnou. Pohrdání právem? Tak mohou argumentovat snad jen ti, kdo popírají nadřazenost práv Božích nad lidskými či upřednostňují evropský diktát před tradicemi a zákony vlastního státu.

Mám však dnes jednu dobrou zprávu. Evropa není v bitvě s Eurosvazem ještě na lopatkách. Itálie nebude stát před soudem sama, neboť na její obranu se formou „amicus curiae“ do odvolacího řízení zapojilo deset dalších zemí, jmenovitě Arménie. Bulharsko, Kypr, Řecko, Litva, Malta, Monako, San Marino, Rumunsko a Rusko. Ano, Rusko. Topolánkovské dilema Brusel nebo Moskva tak opět získává překvapivé kontury. Tato intervence ze strany jiných členských států Rady Evropy je v praxi ESLP čímsi zcela neobvyklým, i proto je třeba považovat „spor o kříže“ jako jeden z klíčových zápasů o budoucí charakter Evropy.

Tato dobrá zpráva má však i svůj rub. Jak jste si jistě povšimli, mezi výše uvedenou desítkou zemí chybí Česká republika. Chápu, že „premiér Mojžíšek“ nemá dostatečně silný motiv k obraně Kristova kříže, to se však v té populární úřednické vládě nemohl najít alespoň jeden spravedlivý, kdo by se o solidaritu s Itálií zasadil?