Protikorupční balíček? Zapomeňte na Pecinu. Nejděsivější protikorupční opatření, jaké kdy český parlament přijal, se ukrývá pod nenápadnou novelou obchodního zákoníku, která vstupuje v účinnost 1. července 2010.

O co jde?

V prosinci 2009 předložili poslanci Pavel Němec, Jan Hamáček a Gabriela Kalábková návrh novelizace obchodního zákoníku, který měl za cíl bojovat proti agresivním formám katalogového prodeje (ať již je to cokoli), a navrhoval za tím účelem upravit některá ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži. Jak už to bývá, ve sněmovně začal návrh žít svým vlastním prenatálním životem, v němž k němu přibyl také nový § 55, podle kterého jsou od počátku neplatné všechny smlouvy, při jejichž uzavírání byl porušen zákaz nekalé soutěže.

No, to je sice nadělení pro retailery, kteří lákají zákazníky klamavou a jinak nekalou reklamou, ale co to má společného s korupcí? Hodně, nejméně tedy s tou privátní, jíž jsou v tuzemsku promořeny celé sektory, oním retailem počínaje, přes stavebnictví, zdravotnictví, a konče třeba v sektoru právních služeb. Tam všude dodavatelé tu ve velkém, tu v menším platí „kick-backy“ - českým eufemismem „provize“ - nákupčím za „zalistování“ příslušného zboží nebo služby.  Kromě toho, že jde o postup rozšířený a neetický, jde také o postup nelegální.  A to nejen podle práva trestního, ale i podle § 49 obchodního zákoníku, který toto „soukromé“ podplácení již od roku 1992 zapovídá jako nekalosoutěžní jednání.  

Nu, a jsme u toho protikorupčního balíku. V zemi, jejíž soukromý sektor je (alespoň v některých odvětvích) korupcí promořen pravděpodobně téměř stejně silně, jako sektor veřejný, se § 55 obchodního zákoníku rovná pověstné náloži ekrazitu. Ne tedy, že by zkorumpovaní nákupčí a jejich dodavatelé začali houfně udávat sami sebe. Ale pokaždé, když se nyní kterákoli smluvní strana, např. po změně managementu nebo vlastníka, bude chtít dostat z nevýhodné smlouvy, postačí řádně prohrabat jejich zásuvky. To by bylo, aby se tam nějaká ta stvrzenka o provizi či jiném všimném nenašla. A pokaždé, když bude takový korupčník odhalen, postačí mu své spravedlivě rozhořčené nadřízené jemně upozornit na to, že pokud s ním nebude zacházeno hezky, přijde firma o všechny kontrakty, které takto hanebně nasmlouval, a ještě bude muset vracet plnění, které podle nich od počátku dostala. To by bylo, aby se pro něj nenašlo hedvábí na pěkný zlatý padák.

Co udělá nová sněmovna v boji proti korupci veřejné skutečně nevím, a nechci předem šířit skepsi. Ta právě odstoupivší však zanechala privátním korupčníkům meč s dvojitým, a pěkně zubatým, ostřím.