Fond, který dosáhl tohoto závratného výnosu 1 000 000 % je jen jeden - Americký Pioneer Fund.

Podle dat ratingové agentury Morningstar mělo 1000 dolarů investovaných do třídy A fondu Pioneer Fund v době jeho založení a po odečtení vstupního poplatku (ve výši 58 dolarů) ke konci roku 2010 hodnotu zhruba 10,1 milionu dolaru. Pro srovnání - za předpokladu reinvestovaných dividend a zisků index S&P 500 za stejné období vydělal "jen" 190 953,36 %.

NEUVĚŘITELNÝ JE I SÁM ŘÁD

Číslo to je tak obrovské, že jej systém ratingové společnosti Lipper nebyl schopen zpracovat a ve chvíli, kdy dosáhlo sedmiciferné hranice, hlásil chybu.

Analytici společnosti Lipper poté kontaktovali Pioneer Investments, aby si potvrdili, že tento údaj je opravdu v pořádku. Software prostě nebyl připraven na 1 000 000% výnosy.

VALUE STRATEGIE

Pioneer Fund úspěšně reprezentuje hodnotový přístup vyvinutý zakladatelem společnosti Pioneer Philipem Carretem. To potvrdili i další manažeři fondu, včetně Johna Careyho, který jej řídí posledních 25 let. "Dlouhodobá výkonnost je zásluhou našeho zaměření na skutečnou hodnotu akcií, důrazu na fundamentální ukazatele, nezávislého výzkumu a manažerského úsilí, " uvedl k úspěchu fondu Carey. Za více než osmdesátiletou historii existence fondu je teprve jeho čtvrtým portfolio manažerem.

DLOUHODOBÉ INVESTOVÁNÍ

Pioneer Fund je také pozoruhodným příkladem společného přínosu dlouhodobého investování a schopnosti akcií generovat růst. Je to zároveň výborný argument pro aktivní styl řízení v porovnání s pasivním, indexovým investováním. Portfolio fondu je řízeno konzervativně.

Portfolio manažer vyhledává především silné a finančně stabilní společnosti, které jsou schopny platit nadprůměrný dividendový výnos.

A DIVERZIFIKACE

Portfolio je zároveň široce diverzifikováno, obsahuje zhruba 110 až 130 titulů, a je zainvestováno napříč všemi sektory obsaženými v benchmarku podfondu. Při výběru titulů portfolio manažer vyznává i sociálně odpovědný přístup - vyhýbá se akciím v sektoru hazardních her, lihovin a tabáku.

Nežijí však již žádní původní držitelé podílových listů fondu Pioneer Fund. Nejstaršími podílníky fondu jsou investoři z 50. a 60. let 20. století.


O Pioneer Investments

Celosvětová investiční skupina spravovala k 31. prosinci 2010 aktiva v hodnotě více než 186,672 miliardy eur. Skupina Pioneer Investments má pobočky v 31 zemích a pro klienty pracuje přes 2100 specialistů. Pioneer Investments je obchodní název společnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jejích dceřiných společností. PGAM je 100% dceřiná společnost společnosti UniCredit S.p.A.