1. Přímo pod vašima rukama se možná odehrává tunel v řádu desítek miliard. Prověřte důkazy, které nasvědčují tomu, že ČEZ nebude mít dostatek uhlí, aby se modernizace elektrárny Prunéřov II vyplatila.

Uložte představenstvu:

a) aby neprodleně zajistilo externí revizi množství a kvality vytěžitelných zásob uhlí v DNT a v Dolech Bílina k 1. 1. 2012

b) aby neprodleně zajistilo zprávu, která u všech uhelných elektráren ČEZ ukáže, kolik uhlí budou ještě potřebovat, a odhad, kolik uhlí z DNT a Dolů Bílina půjde externím odběratelům

c) aby do 3 měsíců od valné hromady předložilo Dozorčí radě ČEZ a akcionářům ČEZ zprávu o stavu zásob a budoucí spotřebě uhlí společně s návrhem řešení případného deficitu uhlí pro elektrárny ČEZu.

2. V dozorčí radě sedí osoba nekompetentní vykonávat dozor. Odvolejte Martina Romana, který je vyšetřován z podezření, že v době, kdy byl ředitelem, zadával zakázky své firmě.

Z nezávislých znaleckých posudků v minulosti vyplynulo, že projekt Prunéřova je pravděpodobně o desítky procent předražený, nesplňuje požadavky právních předpisů a že ČEZ pro provoz plánovaných nových bloků elektrárny nemá dostatek paliva, a tudíž se mu investice nevrátí. Zdá se, že jedinými, pro které by projekt byl přínosem, jsou dodavatelské firmy v čele se Škodou Plzeň a Vítkovicemi.

ČEZ již delší dobu vydává signály, že na něj zákony neplatí, že nemusí zvěřejňovat výsledky či ekonomické studie svých zakázek, a nemusí respektovat ani rozhodnutí soudů. Minulý týden se navíc na veřejnosti objevila nahrávka lobbisty Miloslava Kožnara, který říká: "Tuhletu zemi neřídí premiér, ale řídí to ČEZ." (Kožnar se u toho snažil přesvědčit úředníka státní správy, aby přimhouřil oči nad tím, že elektrárna má problémy s nedostatkem uhlí.) 

Výsledky dnešní valné hromady tak budou lakmusovým papírkem, indikujícím, jaká moc naší vládě nad největší státní firmou vlastně ještě zbývá.

Problém nedostatku uhlí přitom dokládá řada důkazů, které nelze jen tak smést ze stolu.

  • Již z pouhého srovnání plánované spotřeby jednotlivých elektráren zásobovaných z DNT a v současnosti uváděných zásob uhlí plyne, že pro potřeby elektráren ČEZ chybí minimálně 33,4 milionu tun uhlí.
  • Z posudku EIA k těžbě v DNT plyne, že na konci roku 2029 bude k dispozici jen 18 milionů tun uhlí. To by znamenalo, že dojde k vyuhlení DNT v roce 2031, a pro další provoz elektráren ČEZ bude chybět 54,3 milionu tun uhlí.
  • Vyuhlení DNT okolo roku 2030 je předpokládáno také v báňských dokumentech (pasport ložiska Tušimice-Libouš z 12. 5. 2010, Souhrnný plán sanace a rekultivace Lomu Libouš z 9. 1. 2009) a ve výpočtech konzultační společnosti SEVEn (říjen 2011), které vychází mj. také z údajů České geologické služby – Geofondu.
  • Institut energetických informací (Inergin) uvádí, že k 1. 1. 2012 je v DNT k dispozici jen 219,6 milionu tun uhlí, což by znamenalo deficit 64 milionů tun a vyuhlení DNT už na konci roku 2031, tedy minimálně 9 let před plánovaným ukončením provozu elektrárny Prunéřov II.

Pokud bude Ministerstvo financí tyto důkazy ignorovat, a několik nezávislých institucí zároveň se ve svých výpočtech ošklivě nemýlilo, pak hrozí riziko, že ČEZ bude muset elektrárny, pro které nebude mít uhlí, v budoucnu nevýhodně prodat.

Nejednalo by se o ojedinělý příklad. Podobné podezření, tedy že management ČEZu dělá obchody, které jsou výrazně výhodnější pro jeho obchodní partnery, nikoliv pro ČEZ samotný se vznáší například nad pravděpodobně ztrátovým prodejem uhelných dolů Mibrag do rukou Křetínského EPH, prodeji opravárenských závodů servisující elektrárny ČEZu do rukou téže společnosti, nebo plánovaným a pravděpodobně nevýhodým prodejem jedné z nejvýnosnějších elektráren ČEZu Počerady.