Na ochladnutí entuziasmu bych příliš nesázel. Ve schwarzenbergovské kampani se povedla vynikající věc a tou je mobilizace tisíců dobrovolníků a nadšenců, kteří vzali věc za svou a udělají vše proto, aby se jim podařilo ji dotáhnout do úspěšného konce. Nic takového v podobě mobilizace občanské společnosti, spontánní decentralizace a autentičnosti kampaně Zeman k dispozici nemá a mít nebude. Není důvod si myslet, že všichni tito lidé teď poleví. Možná že spíše přidají. Předčasně vítězná atmosféra ve schwarzenbergovském týmu rozhodně nepanuje… Zemana budou volit lidé naštvaní, otrávení a zklamaní, kterých je sice více než dost, ale žádnou platformu pro nadšeneckou a dobrovolnickou kampaň to prostě nezakládá.

Rozdíl mezi Zemanem a Schwarzenbergem není tolik rozdílem politického programu (Zeman srdcem žádný levičák není), ale rozdílem kultury a hlavně rozdílem osobností.

Zeman představuje neskutečnou sebezahleděnost a samolibost, která mu vysloveně kape z obličeje. Zeman v podstatě nemá rád lidi, a provedeme-li lingvistickou analýzu jeho projevů, zjistíme, že je dělí na zrádce, krysy, póvl, pitomce a idioty.

Je zjevné, že hlavním motorem a motivem toho, že se chce stát prezidentem, je, aby se mohl vysmívat, ponižovat, mstít a zakopávat do země. Čistě intelektuálně je možná Zeman demokrat a sečtělý člověk, jeho povaha však brání tomu, aby mohl demokratickou otevřenost internalizovat.

V tomto ohledu je Zeman opravdu člověkem minulosti. Sám Zeman možná nebezpečný není, životu nebezpeční (třeba novinářům, kritikům a politickým oponentům) mohou být však lidé kolem něj: vzpomeňme si na kauzy jako Sabina Slonková, akce Olovo apod. Zeman je člověkem zloby a msty vystupujícím z cigaretového dýmu a oparu becherovky.

Nemá cenu spřádat tirády o tom, že Schwarzenberg je skromný a pokorný, ale je zřejmé, že dokáže oslovit mladé lidi a probudit jejich entuziasmus tím, že je otevřený, vlídný, vtipný, sebeironický a má zájem o jejich kulturu. Je tu zkrátka obrovská poptávka po hlavě státu, za kterou se nemusí člověk stydět a která symbolizuje zakotvení České republiky v západním civilizačním okruhu.

Leckdo na Zemanově straně se jistě bude snažit zdůrazňovat, že nyní jde o souboj levice a pravice. Tohle ministrovi zahraničí moc do karet hrát nebude. Schwarzenberg je spíše středový liberál, má sice některé konzervativní tóny, ale i velmi vyvinuté sociální cítění, a ví, že se nesluší se tím naparovat. Hlasovalo pro něj mnoho lidí, kteří se cítí v politickém středu, i mnozí levicoví liberálové. Kdyby se ODS jala portrétovat knížete jako jediného „kandidáta pravice“, může to být spíše kontraproduktivní.

Nyní k podpoře ze strany neúspěšných kandidátů a politických stran. Schwarzenberga podpořila Zuzana Roithová. Lidovci jsou z hlediska počtu členů (45 000) druhou nejsilnější politickou stranou, jsou poměrně disciplinovaní, a přestože se mnozí z nich na TOP 09 zlobí, k volbám asi přijdou.

Komunisté jsou sice disciplinovaní a mají nejvíce členů (přes 80 000), neměli ale svého kandidáta. Pokud nyní budou své voliče vyzývat, aby šli disciplinovaně volit Zemana, může Zemana tato podpora oslabit v politickém středu, kde nějakou podporu také má.

Voliči Jana Fischera doporučení tohoto kandidáta – pokud nějaké hlasité a jasné přijde – vůbec nemusejí respektovat. Existuje teorie, že Jiřího Dienstbiera volila disciplinovaná část sociálních demokratů, zatím to tedy příliš nevypadá, že by voliči Dienstbiera chtěli volit Zemana. Dienstbierova zásadová kritika Zemana vůbec zaslouží ocenění.

Leckdo si myslí, že nyní bude následovat boj o venkov, ale stejně důležitou – či důležitější – částí agendy musí být důkladná analýza Fischerova a Dienstbierova elektorátu a usilovný boj o to, aby tito lidé nezůstali doma.

Uspěchané prohlášení ČSSD o zvážení volby Zemana je nepochopitelné. Těžko si představit, že by ČSSD večer po volbách podpořila Schwarzenberga, ale odpovědí za podporu Zemana bude ze strany Zemana – pokud by uspěl – stejně jenom destrukce ČSSD a pomsta.