Jak dopadlo druhé kolo v obcích, kde v prvním kole nevyhrál ani Schwarzenberg, ani Zeman?

V prvním kole zvítězil Jan Fischer v 640 obcích, Jiří Dienstbier v 343, Zuzana Roithová ve 23, Vladimír Franz v deseti, Přemysl Sobotka v jedné (ve Vysoké na Svitavsku dostal 6 z 23 hlasů) a Jana Bobošíková v žádné obci. Jak v těchto místech dopadlo druhé kolo ukazuje názledující mapa. Modrá barva signalizuje vítězství Karla Schwarzenberga, červená triumf Miloše Zemana. Kliknutím zobrazíte podrobnosti.


Vysokoškoláci a studenti volili Schwarzenberga, ostatní Zemana

Z dat ČSÚ o úrovni vzdělání v jednotlivých obcích vypočítal Kamil Gregor z KohoVolit.eu také pravděpodobné rozdělení voličů podle dosaženého vzdělání.

Jak zabrala Zemanova sudetská karta?

Další analýza od Kamila Gregora z KohoVolit.eu ukazuje, jak se relativně k celostátnímu výsledku obou kandidátů změnila mezi prvním a druhým kolem jejich podpora v jednotlivých obcích. Červená barva značí nárůst podpory, modrá její pokles. "Z map je vidět, že Zemanovi se relativně k jeho celostátnímu výsledku zvýšila podpora v pohraničí a Schwarzenbergovi na Moravě," píše Kamil Gregor.

Kde si oproti prvnímu kolu polepšil Miloš Zeman:

Jak si Miloš Zeman polepšil oproti prvnímu kolu

Kde si ve srovnání s prvním kolem polepšil Karel Schwazrzenberg:

Jak si Karel Schwarzenberg polepšil oproti prvnímu kolu

V Čechách vyhrál Zeman těsně, na Moravě a ve Slezsku přesvědčivě

V Čechách dělilo vítěze a poraženého 77 540 hlasů, na Moravě 368 540.

O Zemanově vítězství rozhodli voliči Jiřího Dienstbiera a Jana Fischera

O vítězství Miloše Zemana rozhodla skutečnost, že se k němu ve druhém kole přiklonilo více voličů Jana Fischera a Jiřího Dienstbiera než k jeho soupeři. Z 829 tisíc Dienstbierových hlasů z prvního kola dostal Zeman víc než polovinu. Z 841 tisíc voličů Jana Fischera se 330 tisíc přiklonilo k Zemanovi, 160 tisíc ke Schwarzenbergovi a zbytek zůstal doma.

Vyplývá to z analýzy, kterou.cz vypracoval Kamil Gregor ze sdružení KohoVolit.eu.

Velká část voličů, kteří v prvním kole nepřišli k volbám, zůstala podle jeho výpočtů doma i v kole druhém.

Voliči Vladimíra Franze se zřejmě ve větší míře druhého kola neúčastnili, zatímco voliči Zuzany Roithové přišli v hojném počtu a podpořili spíše Karla Schwarzenberga. U kandidátů s velmi malým počtem hlasů je model příliš nepřesný na hlubší závěry.


Voličské přesuny vypočítal Kamil Gregor statistickou metodou zvanou ekologická inference. Metoda využívá varianci počtu hlasů pro jednotlivé politické strany a prezidentské kandidáty v obcích a městských částech České republiky a na základě této informace určuje nejpravděpodobnější strukturu voličských přesunů. Při hodnocení přesnosti se neuvádí statistická chyba jako u dotazníkového šetření, ale podíl všech voličů, u nichž metoda správně stanovila kandidáta v obou volbách. V tomto konkrétním případě je přesnost modelu 80 - 90 %.

 

Ve městech by Schwarzenberg těsně vyhrál

Kdyby v prezidentských volbách hlasovali jen obyvatelé měst s více než 10 tisíci registrovanými voliči, Karel Schwarzeneberg by těsně vyhrál: dostal v nich 1 078 334 hlasů, Miloš Zeman 1 076 773. V menších obcích však Zeman získal rozhodující převahu: 1 566 138 proti 1 118 497 hlasům pro Schwarzenberga.

Jak velké byly kde rozdíly mezi počtem hlasů pro Zemana a pro Schwarzenberga?

Mapa, kterou vytvořil Michal Škop ze sdružení KohoVolit.eu znázorňuje rozdíly v počtech hlasů pro Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga v jednotlivých obcích.

Schwarzenbergovy bašty: Praha, Liberec, Pec pod Sněžkou...

V tabulce je stovka obcí, kde dostal nejvíc hlasů neúspěšný kandidát na prezidenta Karel Schwarzenberg. Na druhé záložce najdete obce s více než tisícem voličů, kde měl Schwarzenberg nad Zemanem největší procentuální převahu.

Zemanovy bašty: Havířov, Orlová, Karviná...

Následující tabulka ukazuje 100 obcí, v nichž získal Miloš Zeman nejvíce hlasů. Na druhé záložce je stovka obcí s více než tisícem registrovaných voličů, kde Miloš Zeman dostal nejvíc procent hlasů a tudíž největší převahu nad Karlem Schwarzenbergem.

Stáhněte si kompletní výsledky voleb

Ve formátu CSV nebo Microsoft Excel.