Film Minority Report z roku 2002, v hlavní roli s Tomem Cruisem, přišel s několika zajímavými vizemi budoucnosti. V té době mě v tomto filmu asi nejvíce fascinoval telefon Nokia s integrovaným fotoaparátem (předpokládaný standard v roce 2054).

Mezi další zajímavé futuristické myšlenky, které film přinesl, patřila optimalizace bannerů reklam dle rozpoznání obličeje a předvídání zločinu před jeho samotným spácháním.

Poslední zmíněná vize se již částečně blíží ke své realizaci. Policie v Los Angeles již testuje matematický model předvídání zločinu, který byl zpracován ve spolupráci s Kalifornskou univerzitou v LA (UCLA).

Účastnil jsem se přednášky profesora Jeffreyho Bratinghama, který vede akademický tým „Mathematical and simulation modeling of crime“  a zároveň je i hlavním představitelem společnosti PredPol, která se snaží vyvinutý software komercionalizovat a prodat dalším policejním sborům v USA a v Evropě.

Nejzajímavější postřehy jsou následující.

Základem modelu jsou přesné adresy, případně přesné GPS zaměření místa, kde se zločin stal. Model pracuje pouze se třemi skupinami trestných činů – vykradení automobilu, zcizení automobilu a vloupání do nemovitosti – a to z toho důvodu, že se jedná se o zločiny, které jsou v LA nejčastější a podílí se na celkovém počtu kriminálních činů  65 %.

Na základě ex-post analýzy spáchaných zločinů  byly nastaveny dva následující předpoklady: (i) výše jmenované zločiny jsou spáchány lidmi, kteří jsou averzní k riziku – mají rádi jednoduché, rychlé a úspěšné akce; (ii) při výběru místa zločinu jsou upřednostňována místa, kde již zločinec působil, alternativně jsou to místa, která dobře zná, jedná s o tzv. local search. „Standardizovaný“ zločinec tedy necestuje z chudého ghetta do bohaté čtvrti, jak se obyvatelé bohatších čtvrtí často domnívají.  Pachatelé těchto trestných činů nejčastěji působí v oblasti, kde dlouhodobě žijí.

Model z agregovaných makro dat vydefinuje mikro oblast - cca 150 metrů čtverečních, kde je zvýšené riziko opakování vloupání nebo zcizení automobilu. V případě LA to tedy fakticky znamená dostat policisty z jejich služebních vozů na fyzickou obchůzku kolem vytipovaných míst a ve vytipovaný čas.

Testování modelu společnosti PredPol musí probíhat ještě několik let, aby se případně prokázala statistická významnost dopadů na snížení kriminality. Sami autoři projektu nepředpokládají, že model bude mít dopad na kriminalitu v dlouhém období. Model totiž nijak neřeší příčiny, které k páchání takové kriminality vedou. V případě LA jsou vloupání a krádeže aut nejčastěji spojovány s drogovou závislostí.

Aplikace modelu pouze krátkodobě snižuje příležitosti zločinu. Jeho významným přínosem je však zaměření na zločiny, kterým je v rámci policejní práce přikládána nejnižší priorita.

PredPol je zároveň příkladem úspěšné komercionalizace výzkumného akademického projektu. Projekt živí na Kalifornské univerzitě tři doktorandy.

Pokud Vás zajímá matematické odvození příštího zločinu, zde si můžete přečíst původní akademický článek v originále.

Prof. Brantingham je mimochodem profesorem antropologie a původní specializací archeolog, nikoli matematik.