Rekonstrukce státu je projekt spojující experty, byznysy, média a další partnery, jejichž cílem je prosadit do konce volebních období devět konkrétní a realistických opatření, která by výrazně omezila systémovou korupci v naší zemi. Podstatou projektu je v zahraničí běžný koncept "pledge" - jde o písemný závazek hlasovat pro určitá opatření, který podepíše poslanec nebo senátor.

Prakticky všechna navrhovaná opatření jsou ve volebních programech sněmovních stran, v koaliční smlouvě, vládním prohlášení, strategii vlády pro boj s korupcí, legislativním plánu vlády a dalších strategických dokumentech. Několik z nich je už v paragrafovaném znění v legislativním procesu. Cílem projektu Rekonstrukce státu je zajistit, že nebudou do konce volebního období "zametena pod koberec" a opravdu se schválí.

Pan senátor Vystrčil ve svém článku odmítá podpořit projekt, protože opatření jsou podle něj příliš vágní. Samozřejmě nevím, zda jde či nejde pouze o výmluvu. Tato argumentační strategie se ale používá poměrně běžně, chce-li se politik vymluvit z podpory nějakého prospěšného opatření a přitom neztratit tvář: Obecný návrh lze odmítnout pro přílišnou vágnost. Konkrétní návrh lze naopak odmítnout, protože není dost komplexní.

Je třeba podotknout, že projekt Rekonstrukce státu představuje dosud nejpodrobnější seznam protikorupčních opatření vyprodukovaný odbornou veřejností. Jde o výsledek více než roku práce několika expertních skupin, jejichž výstupy byly následně oponovány. Hned několik protikorupčních opatření projektu Rekonstrukce státu je už nyní v legislativním procesu (rozšíření pravomocí NKÚ, zavedení registru smluv). Nejde tedy o žádný "bianko šek". Pokud s jejich zněním pan senátor Vystrčil souhlasí, může se k projektu připojit s tím, že podporuje pouze tato opatření.

Kdyby pan senátor Vystrčil logiku "nemohu podpořit nic, dokud neuvidím paragrafované znění" uplatnil do důsledků, nemohl by se nikdy účastnit voleb na kandidátní listině ODS. Miloš Vystrčil kandidoval pětkrát v komunálních a čtyřikrát v krajských volbách. Ani v jednom případě, pokud vím, nebyl program ODS napsán v paragrafovaném znění. Co když by se politika ODS po volbách odchýlila od často poměrně vágních proklamací ve volebním programu?

Všechny poslance a senátory, kteří uplatňují tento dvojí standard, bych chtěl ubezpečit, že:

  1. Po nich nikdo nechce, aby podpořili všech devět protikorupčních opatření projektu Rekonstrukce státu. Mohou si vybrat jen některé z nich, například ty, které jsou již nyní v legislativním procesu.
  2. K jakémukoli opatření mohou připojit svůj komentář, který bude následně zveřejněn.
  3. Bude-li mít poslanec nebo senátor pocit, že se konkrétní návrh během legislativního procesu natolik změnil (například pozměňovacími návrhy), že už s ním nemůže souhlasit, rádi mu poskytneme prostor pro vysvětlení.