Botswana je nejvyspělejší Africkou zemí se slušným 3% růstem HDP. V žebříčku hodnocení korupce (CPI) si vede nejlépe v Africe a v žebříčku kvality demokracie (FHI) dokonce poráží země, jako je Španělsko, Estonsko nebo Slovinsko. Co je nejdůležitější, případy politické korupce jsou zde podle expertů spíše ojedinělé a vzájemně nepropojené. Nedochází tu k fenoménu tzv. "unesení státu" (state capture).

Unesení či ukradení státu označuje stav, kdy úzké vlivové skupiny pomocí systémové politické korupce výrazně ovlivňují řízení státu ve svůj prospěch. Tyto skupiny, u nás označované jako tzv. "kmotři", investují do politických stran a tyto investice zhodnocují prostřednictvím nevýhodných nebo nesmyslných nákupů a dotací prováděných institucemi veřejné sféry. Díky tomuto cyklu neustále mizí peníze daňových poplatníků vybrané na správu státu v rukou těchto vlivových skupin.


Tento cyklus  funguje, protože klíčové zákony jsou u nás nastaveny tak, aby systémová korupce byla legální, nestíhaná nebo zcela neodhalitelná. Chceme-li se z tohoto cyklu vymanit, musíme tyto klíčové zákony změnit. Na papíře je popis nutných opatření rozpracovaný dobře: strany je mají ve svých programech, je v programovém prohlášení vlády, strategii vlády pro boj s korupcí a některé byly již předloženy do legislativního procesu.

Jenže v praxi se toho za tři roky od sněmovních voleb mnoho neudělalo a hrozí, že navržená opatření budou "zametena pod koberec". A právě v tuto chvíli je proto potřeba zatlačit na pilu a váhavé poslance a senátory k podpoře správně popostrčit.

A právě z tohoto důvodu vznikl projekt Rekonstrukce státu. Jeho cílem je, aby se co nejvíce poslanců a senátorů podpisem přihlásilo k podpoře protikorupčních zákonů, které již jsou v legislativním procesu, nebo se počítá s jejich předložením do voleb. "Krajští ambasadoři", jak se nazývají dobrovolníci odpovědní za oslovování zákonodárců, se už sešli v nějakými 70 politiky a získali 36 podpisů.

Rekonstrukce státu za sebou má první hmatatelný úspěch. Na poslední schůzi Poslanecká sněmovna přijala zákon rušící anonymní akcie. Že to bylo i díky Rekonstrukci státu, nevyplývá jen z kuloárních informací, ale i z rozpravy během projednávání a ze skutečnosti, že nikdo z poslanců, kteří již Rekonstrukci státu podpořili, nehlasoval v rozporu s tímto prohlášením. Řada poslanců by pro zákon jistě hlasovala tak jako tak, o bytí a nebytí zákona ovšem většinou rozhoduje těch pár poslanců, které je potřeba trochu popostrčit.

Jenže zákonodárců je 281 a kdybychom měli pokračovat v jejich oslovování současným tempem, nestihli bychom je "obejít" včas. Proto potřebujeme vaši pomoc. Chcete-li udělat něco jasného, jednoduchého, konkrétního, smysluplného a účinného v boji proti korupci, staňte se krajským ambasadorem Rekonstrukce státu. Kontaktovat politika ve vašem kraji a domluvit si schůzku vás bude stát jen pár hodin času, ale ve výsledku to může rozhodnout o přijetí či nepřijetí klíčového protikorupčního zákona.

Věříme, že kombinace profesionálně vedené kampaně Rekonstrukce státu a soutředěného tlaku médií před volbami vytvoří prostředí, v němž politici už nebudou mít kam uhnout a nezbude jim nic jiného, než protikorupční zákony schválit. Zákon o anonymních akciích ukazuje, že to je reálné. Rekonstrukce státu totiž obsahuje pouze opatření, k nimž se všichni verbálně hlásí. Jejich podpora jasně ukáže, kdo to s bojem proti korupci myslí vážně.