Abychom porovnali, jak se mění hustota provozu pražské MHD, spočítali jsme, v kolika zastávkách zastaví dopravní prostředek během desetiminutových úseků v průběhu celého týdne.

Každých 10 minut se tedy ptáme, v kolika zastávkách během této chvíle zastavil některý z dopravních prostředků. Ty, ve kterých ano, započítáme jako obsloužené. Čím je číslo vyšší, tím jsou intervaly mezi spoji kratší a člověk rychleji odjede. Pravdou ale je, že oproti loňské špičce došlo k přibližně pětinovému zpomalení, prázdniny pak ukousnou dalších pět procent.

Následující graf ukazuje rozdíly mezi stavy v březnu 2012 a letos v červnu, ještě před prázdninami. Každý barevný čtvereček symbolizuje deset minut během týdne, hodiny jsou ve vodorovných řadách, jejich minuty ve svislých. Zelená značí zlepšení (více obsloužených zastávek), žlutá setrvalý stav, červená zhoršení.

Jako obsloužené jsme počítali všechny stanice, přitom jedna může mít i několik zastávek (například I. P. Pavlova má metro, autobusové a tramvajové zastávky stejného jména). Proto je počet obsloužených zastávek násobně vyšší, než počty stanic hromadné dopravy.

Diagram ukazuje, že oslabení postihlo nejen dopolední i odpolední špičku, ale i časy kolem poledne a večerní spoje. Ušetřeny nezůstaly ani víkendy, i když tam nešlo o dramatické změny. Naopak posílení se dočkalo sobotní a částečně i nedělní ráno.

Na vině jsou delší intervaly mezi spoji, svou roli také hrají změny v počtu a trasách linek.

Ořezáváme, o prázdninách více

Podrobnější pohled nabízí jednotlivé diagramy pro stavy v loňském březnu, letos v červnu a pak na začátku prázdnin. Červená barva zde symbolizuje více obsloužených linek, modrá pak méně.

Je mimo jiné vidět, že ranní špička trvá nyní stejně dlouho jako před rokem, ale spoje obstarají o něco méně zastávek, hlavně mezi šestou a sedmou hodinou ranní. Rovněž je patrné, že značně oslabily spoje mezi devátou a desátou hodinou večer.

Třetí graf pak ukazuje prohloubení tohoto trendu během prázdnin.

Prázdniny patří víkendům a večerním flámům

Poslední diagram naznačuje, že se doprava v metropoli během léta přizpůsobuje volnějšímu životnímu stylu. Mírné posílení (zelená barva) zaznamenaly pozdní večerní, brzké ranní a víkendové spoje, během dne je doprava pomalejší (červená), než ve zbytku roku.