Když si v roce 2010 objednal nejlepší krněnský primátor Onderka od slovenské PR agentury Corporate Consulting vymyšlení dnes již legendárního sloganu Žít Brno, dostal s sebou přibalenu i čtyřiapadesátistránkovou studii o verbálních prioritách Brna. Tento psychedelický výtvor dokázal za pomoci fridexu přečíst pouze náš kamarád, sociolog a zdejší glosátor Stanislav Biler. A na stránkách 24 - 27 se po třetím kanystru dočetl, že hlavní verbální prioritou Brna je Bezpečí: Bezpečí je nevyhnutelnou podmínkou toho, abychom mohli "Žít Brno".

Jenže navzdory precizní slovenské studii krněnských verbálních priorit bylo ve finální verzi (to není fake, to je oficiální magistrátní podoba implementace sloganu Žít Brno) od Bezpečí upuštěno a nahradili ho Blízkostí. Jak pro Respekt vysvětlila femme fatale krněnského marketingu, ředitelka Kanceláře pro dohnání Prahy, Marie Zezůlková: „Od začátku jsme zvažovali obě tyto možnosti a časem nám ta Blízkost přišla lepší – v Brně je přece jen dost nebezpečných ulic, zatímco blízko je tu úplně kamkoli. Je fakt, že Brňanům ta změna nijak vysvětlena nebyla. Nepovažovali jsme to za důležité.“

verbalni priority

Vše, co Brnu chybí.

Důležité to opravdu nebylo, stejně jako není důležité informovat občany třeba o územím plánu, a celý pokus s verbálními prioritami skončil předpokládaně do ztracena. Ale jako rozbuška pro nekonečný gejzír humoru a legrace dobrý.

(Co je to verbální priorita, to se zatím nikomu nepodařilo zjistit, každopádně se to vyskytuje jenom v Brně.)

Boj proti kriminalitě si poradí s každou překážkou

Teze Zezůlkové „v Brně je přece jen dost nebezpečných ulic, zatímco blízko je tu úplně kamkoli“, se ukázala jako prozíravá. Když městská policie nedávno vyhodnotila, že víc se krade na náměstí Svobody než na České, přesunula hlídkovou patrolu z České na náměstí Svobody – protože je to blízko – a v tom důsledku klesl nápad trestné činnosti (!) na náměstí Svobody a zvýšil se na České – ale protože je to blízko, tak byla patrola opět přesunuta na Českou. K trestné činnosti, která se dnes děje na náměstí Svobody poblíž časostroje, tak ze služebny policie na rohu náměstí Svobody a Kozí vyjíždí zásahová jednotka autem.

Pes kriminality je zakopán v hernách 

V právě publikované mapě je jasně vidět, že v Brně se děje nějaká trestná činnost. V celorepublikové Mapě kriminality pak s úlekem zjistíme, že něco nekalého se děje takřka všude!

Z mapy taky vyplývá, že se krade hlavně ve středu.

Z mapy ale krom mnoha dalšího nevyčteme, proč je kriminalita tak vysoká. A to je voda na můj mlýn. Mohou za to pochopitelně herny. Gambling a trestná činnost patří tak nějak k sobě, protože když už nemáte kde brát legálně, berete nelegálně. Vztah trestné činnosti s hraním na automatech potvrzují mnohé zahraniční studie, je to ostatně stejně objevné, jako že spolu souvisí Arsenal a pláč jeho fanoušků.

U nás prozatím chybí přesné údaje, které by dokladovaly, že lokace trestných činů se podivuhodně překrývá s hernami či jejich blízkostí. Policie až donedávna nepoužívala pro zaznamenání trestných činů GPS, ale podchycovala trestné činy s podrobnosti na okrsky nebo tak nějak. Pilotní projekt s přesným GPS zachycováním se teprve nedávno rozjel a výsledky budou známy na konci roku.

Herny, základny pro galerku

Ale existují zkušenosti policistů z terénu, kteří se v prostředí heren musí pohybovat dnes a denně. Lukáš Heinz, policista z Prahy 7 a šéfredaktor portálu Policista.cz, popisuje svůj denní chléb takto:

„Sloužím v pražských Holešovicích. Území, o které se starám, tvoří přibližně 25 ulic o rozloze 2 km2. V této malé lokalitě je 18 heren s hracími automaty, pokud nepočítám restaurace, ve kterých je obvykle také alespoň jeden, což znamená, že dostupnost herny s automaty je v téměř každé ulici. Například na Ortenově náměstí, na které navazuje Plynární ulice, je pět heren, z nichž jedna přímo sousedí se základní školou a dětským hřištěm.

Vzhledem k tomu, že policejní oddělení v Holešovicích provádí každodenní kontroly těchto podniků, je policistům složení jejich klientů důvěrně známé. Prakticky bez výjimky jde o osoby, které mají za sebou kriminální minulost, z nichž velká část je navíc drogově závislá. Na základě poznatků od kolegů z kriminální policie je známou skutečností, že se v hernách často překupují drogy a odcizené věci. Obsluha heren buď přehlíží kriminální činnost klientů, nebo ještě hůře, mnohdy se na ní podílí. Navíc nepřetržitý provoz těchto podniků z nich dělá jakési základny galerky.“

Heinz se za poslední rok setkal v hernách se dvěma osobami, které neměly záznam v trestním rejstříku.

Příští rok se v Brně polepšíme

Když se v Bystřici nad Pernštejnem potýkali po revoluci s rostoucí kriminalitou, napadlo tehdejšího starostu a dnešního poslance za VV, Josefa Novotného, že zakáží automaty. Po krátké době zjistili, že mohou zrušit městskou policii. Nebyla potřeba. Když jim později Kalousek povolil navzdory jejich vyhlášce do hospod VLT, museli městskou policii zase obnovit. Těžko může být něco výmluvnějšího, i když Brno nejde srovnávat s Bystřicí, Brno jde srovnat leda se zemí.

Pokles kriminality v souvislosti s rušením heren je i tak nezpochybnitelný. Vzhledem k promoření Brna hernami je nutně kriminalita ve městě větší, než by byla bez nich. A brzy bez nich bude. Brněnští politici nepodlehli aktuální celorepublikové padoucnici, která stihla například pražského starostu Vodrážku (ODS) z Prahy 13 tak silně, že nutně musel zákaz hazardu během jednoho týdne za zajímavých okolností odvolat. V Brně proto během krátké doby Ministerstvo financí zruší všechny automaty z 20 brněnských městských částí, a to včetně lokalit jako Bronx. Až se tak stane, můžete si vsadit u SynotTipu, že kriminalita začne okamžitě prudce klesat. A potom snad se verbální priorita Bezpečí Brnu navrátí, lide, navrátí.