Přebytek volných levných bytů je jedním ze znaků problémové oblasti, herny a kasina pak přitahují kriminálníky a často i jejich oběti. Obvykle se na takových místech prodávají drogy a překupuje kradené zboží. Zkušení strážníci o nich mluví jako o "základnách galerky".

V následující mapě přinášíme počty ostravských trestných činů v roce 2012 v přepočtu na obyvatele, v případě vloupání pak na obydlené byty.

Mapa ostravské kriminality dle policejních obvodů 


Ohraničení oblastí vychází z tabulek územní příslušnosti služeben.

Dubina a Bělský les

Dubina vznikla v 80. letech jako sídliště pro nové obyvatele, kteří se do Ostravy přistěhovali za prací. Po utlumení průmyslu zasáhla úředníky i dělníky z dolů a hutí vysoká nezaměstnanost. Na mimořádně zahuštěném panelovém sídlišti bez zeleně, ale s levnými byty a v průměru spíše mladším obyvatelstvem začalo přibývat vandalismu a graffiti. Právě zanedbanost veřejného prostoru a nevšímavost obyvatel řadí ostravští policisté mezi spouštěče kriminálního jednání.

V Dubině žije na poměrně malém území přes 17 tisíc obyvatel. Funguje tu osm heren, v nichž jsou k dispozici 104 výherní automaty. Realitní kanceláře v lokalitě nabízejí 52 volných a levných bytů.

Podobná je situace také v sousední čtvrti Bělský Les, kde funguje 7 heren (172 automaty), a je tu 49 levných bytů k prodeji. Pro srovnání: v Ostravě - Svinově působí jediná herna (16 automatů), levných bytů je zde k prodeji šest. Podrobně se rozšířením heren zabýval článek Kompletní mapa hazardu.

Herny a levné byty


Koncentraci levných bytů a heren můžete porovnávat posuvníkem ve středu obrázku.

Pokud jste si prohlíželi mapu kriminality umístěnou výše, muselo vás zarazit, že oblasti, do nichž spadá Dubina i Bělský les, se jeví jako vcelku bezproblémové. Může za to jejich umístění a policejní metoda měření kriminality. Obě problematická sídliště totiž leží na hranici dvou policejních okrsků (Zábřehu a Hrabůvky). Obě oblasti mají vysoký počet obyvatel: ukazatele zločinnosti se tak statisticky “naředí”.

Přesněji geograficky umístěná čísla o kriminalitě přitom policie nezveřejňuje. Důvodem je ochrana soukromí a snaha nepoškodit majitele nemovitostí v oblastech s vysokou kriminalitou.

V zahraničí ovšem bývá podrobné informování o lokální kriminalitě běžné, příkladem je Británie. V americkém Los Angeles sledují ve spolupráci s místními novinami kriminalitu v reálném čase. Nezveřejňuje se sice přesná adresa, kde k trestnému činu došlo, ale okrsky jsou daleko menší a rovnoměrněji rozdělené než v Ostravě.

Moravská Ostrava a Přívoz

Další problematická lokalita leží v širším centru na severu města. Do obvodu Moravská Ostrava se postupem času, často za účasti města, sestěhovala řada sociálně slabých obyvatel. V důsledku chybějící údržby domů začala oblast chátrat, část nájemníků se ocitla v nevyhovujících hygienických podmínkách. Situaci dobře ilustruje známá kauza Přednádraží.

Policisté v Moravské Ostravě evidují zvýšené množství drogových deliktů, násilí i krádeží. Na ulicích se prodává heroin, extáze, pervitin i marihuana. Na výrobě a distribuci drog se podílejí převážně recidivisté, přibývají ženy-pachatelky.

Dle policejních statistik je více než polovina všech pachatelů loupeží pod vlivem drog. K násilným a majetkovým trestným činům dochází často v okolí barů a heren. Herny se v Moravské Ostravě počítají na desítky, výherních automatů je v nich více než 700.

Mezi ostravské lokality se zvýšenou kriminalitou patří také Vyškovice. Průvodním znamením místních ubytoven jsou alkohol a výtržnosti. Naopak v Porubě se situace mírně zlepšuje.

Celkově kriminalita ve městě meziročně poklesla, konkrétně o 1500 činů na 16 765. Policistům se daří objasnit necelou třetinu. Podrobně ostravský zločin mapuje zpráva policie. Data o nabízených bytech pocházejí ze serveru Reality.cz, adresy heren a automatů z dat Ministerstva financí. Počty obyvatel a bytů, použité k srovnávání kriminality, pocházejí ze sčítání obyvatelstva v roce 2011.