Volby skončily – složení nové Sněmovny je známé. A ať už vládu nakonec sestaví kdokoliv, myslím, že by nyní měli noví a staronoví poslanci ukázat, že si nepřišli do Sněmovny válet šunky, ale skutečně pracovat. A myslím, že není lepšího způsobu, jak mohou poslanci dokázat, že jejich voliči neudělali chybu, je rychle začít pracovat na zákonech, které jsou již připravené nebo ve finální rozpracovanosti. Mezi takové zákony patří i ty, které v rámci navrhuje Rekonstrukce státu. Za sebe za nejdůležitější z těchto předpisů považuji zákon o státní službě – myslím, že zejména posledních 10 let jasně ukázalo, že zpolitizovanou státní správu si nemůžeme dovolit.

Jak ukazuje seznam kandidátů do Sněmovny (http://blablanevolim.cz/), mělo by mít přijetí zákona o státní službě ve Sněmovně dostatečnou podporu – více než polovina nově zvolených poslanců se před volbami zavázala, že bude prosazovat změny, které Rekonstrukce státu navrhuje – mezi nimiž je depolitizace státní správy jedním z významných bodů.

Jaký by tedy měl být další postup? V prvé řadě, zákon o státní službě ČR má (zákon č. 218/2002 Sb.) – pouze není účinný a v některých pasážích (vzhledem k tomu, že je z roku 2002) již zastaral. Před volbami byla formou poslaneckého návrhu připravena jeho aktualizace – na níž by nyní bylo vhodné se urychleně podívat, doladit po právní stránce a dokončit hodnocení dopadů (obojí máme již s kolegy z Rekonstrukce státu rozpracováno – takže diskuze a dolaďování nemusí být dlouhé).

K takto upravenému návrhu zákona by měla na půdě Sněmovny proběhnout jedna odborná konference – aby bylo možné sesbírat podněty i od odborné veřejnosti – i když sběr podnětů na odborných fórech probíhal již před volbami – takže jde spíše o debatu nad odstraněním mýtů a legend, které o tomto zákoně kolují („zákon zavede výsluhy“, „zákon bude moc drahý“ atakdále atakdále).

Následné schválení zákona by mělo být již relativně snadné – pokud věříme, že všichni poslanci (a senátoři - http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/seznam-politiku) budou hlasovat tak, jak před volbami přihlášením se k výzvě Rekonstrukce státu slíbili.

A co až bude zákon schválen? Návrh předpokládá, že první dva roky bude probíhat systemizace pracovních míst na správních úřadech. Podle mého názoru by součástí této činnosti mělo být nejen stanovení počtu stupňů řízení, pravidel pro vzdělávání a kvalifikaci, ale i případná redukce zbytečných pracovních pozic a agend (pokud systemizace není příležitost k odstranění zbytečných činností a k organizačním změnám, pak už asi nic – což se ukázalo při posledním pokusu o organizační změny, který proběhl za vlády Petra Nečase – viz např. zde). Věcnou otázkou za 10 bodů pak pro mne je, zda se systemizace nedá (ovšem pouze za předpokladu plné a aktivní součinnosti nové vlády – ať už bude jakákoliv) udělat již za rok.

Po provedení systemizace (tj. v roce 2016, resp. možná v roce 2015) by měl v ČR začít platit zákon o státní službě naplno – což by mělo pomoci zlepšení řízení lidských zdrojů ve státní správě, posílení její nezávislosti a profesionality. A to bychom si po 20-ti letech určitě zasloužili.