Centrální pražská městská část zvažuje masivní rozšíření svého dohledového systému. Potřebu investice ve výši okolo 80 milionů korun přitom dokládá dokumentem, který vypracovala firma ELSO Industrial s.r.o., dodávající kamerové systémy.

Místo nezávislé studie tak město dostalo dokument, který připomíná spíš obchodní nabídku. Navíc Praha 1 za jeho vypracování zaplatila 200 tisíc korun.

Proti záměru se postavilo občanské sdružení Iuridicum Remedium, které sepsalo kritiku studie a zahájilo petiční akci.

Jádrem nesouhlasu je fakt, že se studie sice tváří jako komplexní analýza bezpečnosti na Praze 1, nicméně kromě stručného doporučení lepšího značení přechodů se věnuje výhradně jen modernizaci kamerového systému. Úplně navíc opomíjí další možnosti prevence trestné činnosti.

Radní za ČSSD Ivan Solil, který má tuto agendu na starosti, výtky odmítá. Zpracovatel studie byl vybrán na základě výběrového řízení a není jisté, zda a od koho bude nakonec kamerový systém nakoupen.

Podivná hra s čísly

Hned v úvodu zpracovatel studie operuje s počtem 18 754 trestných činů na území Prahy 1 v roce 2012. Této hodnotě nicméně odpovídají všechny činy na území prvního policejního obvodu, který kromě Prahy 1 pokrývá například i Prahu 6,  Prahu 7, Troju či Suchdol. Na samotnou městskou část tak připadne jen 10 646 činů. Těžko říct, zda o šlo o úmysl hodnoty zveličit, či o chybu, nicméně při ceně 200 tisíc by se zpracovatel měl takovým lapsům vyhnout.

Ilustrace rozdílu mezi územním odborem PČR Praha I. a městskou částí Praha 1


Dále dokument varuje před prostitucí, prodejem drog a problémy spojenými s hazardem. Právě poslední bod je zajímavý: studii Praha 1 obdržela 13. září, přičemž o šest dní později na zastupitelstvu města odmítla zákaz heren. Konkrétně navrhla zachovat 21 ze současných 41. "Ke každé metropoli ve světě kasina patří a je to prospěšné i pro turistický ruch i pro ekonomiku," zdůvodnila to tehdy tisková mluvčí Veronika Blažková pro Aktuálně.cz.

Kriminalita na Praze 1 

Pokud se podíváme na kriminalitu v Praze 1 podrobněji, zjistíme, že mezi roky 2011 a 2012 přibyla půldruhá tisícovka činů. Změnila se také struktura páchané činnosti, ubylo nejrůznějších vloupání (například do domů i automobilů), naopak nejvíce přibylo kapesních krádeží (o 700 na 3477), krádeží od osob a v objektech (o 370 na 2811), problémem je rovněž zneužívání platebních karet. Na vzestupu je i sprejerství (o 57 na 98).

Tvůrci studie navrhli dvě varianty rozšíření sledovací infrastruktury, základní dle požadavků městské policie a rozšířenou podle potřeb městské části. V prvním případě by za částku necelých 45 milionů korun byl posílen kamerový systém, strážníci by rovněž získali mobilní kamery, multifunkční dohledové centrum či nástroje na monitoring hluku. Součástí dohledového centra by měla být i mapa zobrazující a předpovídající kriminalitu, k níž se dostaneme později.

Mapka zobrazuje kamery a oblasti, které monitorují. Černými tečkami jsou vyznačena nová kamerová stanoviště.

Zdroj: výše zmíněná studie od společnosti ELSO

Počítá se rovněž s pořízením jakýchsi „detektorů sprejerů“. Jde o malá čidla, která zachytí zvuk spreje a spustí poplach. Nutno dodat, že ani tato vcelku nákladná technologie (jedno čidlo stojí dle studie 16 tisíc korun a městská část by jich měla zakoupit 28) problém graffiti neřeší. Nebere v úvahu stále populárnější nástroje "sprejerů", jako je používání fixů či samolepek.

Detekce zbytečného postávání

Jak ale plyne ze zápisu zastupitelstva Prahy 1 ze dne 17. 10. 2013, zastupitelé uvažují pouze o nákladnější variantě, která zapracovává kromě požadavků městské policie i návrhy samotné městské části. Za cenu 82 900 936 korun by došlo navíc k instalaci kamer a čidel na vytipovaná problematická místa.

Zdroj: výše zmíněná studie od společnosti ELSO

Kamery by se tak ocitly například i před základními školami, kde dle studie „může docházet k distribuci drog a dalším nežádoucím skutečnostem“. Zde ale opět chybí zdroj tohoto tvrzení. Počítá se i s nasazením inteligentních kamer, které dokážou poznat vozidlo projíždějící jednosměrkou či „detekovat zbytečné postávání osob v místech, kde by se nikdo neměl bezdůvodně delší dobu zdržovat”.

Modelování a predikce kriminality 

Dokument se stručně dotýká i predikce zločinu: „... mapa budoucnosti podává informaci o možném budoucím stavu bezpečnosti a kriminality na území MČ Praha 1. Tato predikce možného budoucího stavu je založena na aplikaci prvků business inteligence, vytvoření analytických a prezentačních nástrojů a algoritmů pro odhad vývoje bezpečnostních incidentů a definování ohrožených lokalit, vytvoření platformy knowledge inteligence městské policie.“

Predikce zločinnosti vychází podle studie na jeden milion korun. To je cena, za kterou takové řešení instalovala společnost IBM v americkém Lancasteru. V souvislosti s faktem, že v Česku takový systém nemá ani státní policie (která jeho pořízení teprve zvažuje) by bylo na místě tuto část vysvětlit opravdu podrobně.

Rozhodne se v úterý 

Zastupitelé nakonec o kamerách rozhodnou 19. listopadu při hlasování o rozpočtu. Pokud nicméně nevezmou v úvahu jiné informace než ty ze studie, není těžké odhadnout výsledek. Samotný dokument jiné řešení kriminality než to kamerové nenabízí. Což ale není – vzhledem k předmětu podnikání jeho autorů – nijak překvapivé.