Podle našich informací Technická správa komunikací (TSK) zapomněla do projektu přidat zpracování dopravního řešení křižovatky. Kvůli tomu ještě ani po dvou měsících od vytvoření přechodu nejsou semafory naprogramovány. Díky tomu mají Pražané namísto bezpečného přechodu jen další bariéru a to rovnou v trikoloře s reklamou na dlaždičské práce...

Když před Vánoci kolegové ze sdružení Asistence slavili tvrdě vybojované odstranění další bariéry pro pěší, uklidňovali jsme jejich nadšení slovy, že kdyby to TSK nekoordinovala tak tragicky, ušetřilo by se za nově instalované semafory několik set tisíc. Jelikož město ve spolupráci s TSK připravuje celkovou obnovu prostoru od Legerovy po Lublaňskou, půlka z toho, co počátkem prosince na místě z popudu TSK vzniklo, se bude brzy zase odřezávat...

A teď si představte řešení složitějšího problému. Aktuálně již konečně připravovaný bezbariérový přístup na metro I. P. Pavlova se zatím rovněž rýsuje v podobném duchu překážkové dráhy o délce stovek metrů. Podle většinou bezcenných prohlášení předchozího vedení radnice měl být zprovozněn již na podzim... Tímto stylem to bude jenom dalším kočkopes, jako se tomu stalo u s pompou otevíraného a zase na dva roky zavřeného výtahu z Lazarské ulice do stanice Národní třída. 

Volání občanů a často i městských částí po drobných úpravách je odbýváno na TSK a na magistrátu poukazem na Blanku a nedostatek peněz. Přitom po celé Praze chybějí chodníky a přechody. To, že se pro zcelování stávající děravé sítě chráněných cyklotras zejména v širším centru neudělalo ze strany magistrátu od roku 2010 nového skoro nic, je holý fakt. Podrobnosti je možné nalézt na Chodci sobě nebo Cyklisté sobě. Když se však naskytne možnost udělat solo bez spolupráce něco na pár měsíců a pak to zase za další peníze zrušit, potom se na TSK peníze evidentně najdou. 

Nový přechod na I. P. Pavlova měl být příspěvkem města ke komfortnějšímu pohybu pěších, lidí s kočárky, či na vozíku v ulicích. I když se primátor Hudeček zasadil, aby se městské organizace (jmenovitě Institut plánování a rozvoje) veřejným prostorem konečně začaly koncepčně zabývat a i když radní Pařízek rozhýbal fungování komise pro bezbariérovou MHD, za což mají velké plus, výsledky v podobě nových realizací v terénu, jsou zatím tristní jako by se na jiných pozicích nic nezměnilo.

Technické správě komunikací patrně nedošlo, že třikrát zablokovaný přechod je přechodem pouze v tabulkách, nikoliv pro lidi. A nebo chtěla z čistě veřejných peněz ve vytváření překážkových drah konkurovat tvůrcům oplocenkové blátivé mazanice na Letné. Zatím to spíš vypadá jako návrh z pera člověka, který výsledek naštěstí nikdy nebude používat. Takovýto výsledek práce TSK jenom ilustruje, jak v jejím podání vypadá koordinace složitějších věcí. To tedy dík.

Aktualizace: diskutovaný přechod byl plně zprovozněn v dubnu 2015.