Předvolební debata se konala v 26. března v Kaiserštejnském paláci v Praze. Co bylo v debatě řečeno? Podívejte se na úvodní slova jednotlivých kandidátů.

Petr Ježek

Významným okamžikem byla Maastrichtská smlouva a vytvoření vnitřního trhu EU a zavedení eura. V nejbližší době zde není prostor pro další prohlubování evropské integrace. (…) Dominantním tématem jsou dozvuky dluhové krize v některých zemích eurozóny. (…) EU za 10 let by měla být především stabilní a ekonomicky silná (…) Opět se otevírá se otázka, zda je eurozóna optimální měnovou oblastí. Je zde potenciál pro nestabilitu (…) Je potřeba se vypořádat se stárnutím populace a s konkurencí rozvíjejících zemí, např. s Čínou. (…) EU by měla být rozšířena. (…) Je otázka, do jaké míry budou chtít občané nést náklady reforem posilujících stabilitu EU, které jsou nezbytné.

 

 

Kateřina Konečná

EU by měla být daleko více sebevědomá a neměla by být loutkou různých koncernů. (…) Neměl by bujet byrokratický aparát, měly by byt posíleny pravomoci Evropského parlamentu. (…) Evropa by neměla být vícerychlostní, státy by měly mít stejné pravomoci. (…) Nechápu, jak je například možné tolerovat Německu, že tamní firmy neplatí příspěvky na obnovitelné zdroje energie, což posiluje jejich konkurenceschopnost. (…) Nepřeji si Evropu, kde není chráněno soukromí obsahu. Evropa přestává být svobodný kontinent. (…) Je potřeba bojovat proti daňovým rájům.

 

 

Luděk Niedermayer

V posledních pěti letech došlo k významnému přepsání architektury fungování EU. (…) Následujících 10 let bude ve znamení uvádění v život regulací v ekonomické oblasti. (…) Evropa není na cestě k budování superstátu. Důležité je teď v doladění existujících věcí. (…) EU by měla regulovat pouze oblasti, kde je to účelné. Je třeba se zamýšlet nad rolí EU institucí. (…) Vlády členských států musí pochopit, že EU je jejich projektem, ne něco externího. (…) Jsem optimista v pohledu na další vývoj Evropy, na konci by mohla být Evropa mocným geopolitickým hráčem.

 

 

Jan Zahradil

Vývoj Evropy bude záviset na tom, jestli bude Británie členem EU, jestli bude ve Francii pokračovat nástup krajní eurokritické pravice a na tom, jaké paradigma v pohlížení na evropskou integraci převládne v Německu. (…) Je potřeba změnit současné směřování evropské integrace. Politické reprezentace trvají na dosavadním federalistickém proudu evropského myšleny, ale postoj občanů se změnil. (…) Chci EU flexibilní, vícerychlostní. (…) Nepomůže zvyšování pravomocí orgánů EU. (…) Daňová unie by zlikvidovala konkurenci mezi členskými státy.

 

 

Záznam celé debaty můžete zhlédnout v následujícím videu: