Dr. Ronald Ernest "Ron" Paul (1935) byl mezi roky 1976 až 2013 členem Kongresu USA a nejvýznamnějším představitelem libertariánského křídla republikánské strany. Jeho přezdívkou bylo Dr. No, protože pravidelně hlasoval proti programům státních výdajů všeho druhu. Patřil také mezi tzv. konstitucionalisty (tzn. důsledně ctil, řídil se a obhajoval ústavu). Hlasoval proti zahájení války v Iráku, které nedostalo podporu OSN, proti Patriot Act a odmítá postupné sjednocování a spojování zemí v celosvětový superstrát. Podporoval zrušení daně z příjmů fyzických osob a většiny vládních úřadů. Byl pro legislativní zásahy, které by vedly ke změně přerozdělování bohatství ve společnosti ve prospěch střední a nižší třídy, především na úkor vojenských výdajů. Základní body jeho politického programu byly: vrátit se k vyrovnanému hospodaření a zrušit nadbytečné úřady; zrušit socialismus pro korporace a redukovat sociální stát; odmítnout intervenční zahraniční politiku; navrátit se k národní suverenitě a svobodné bankovnictví. Mezi jeho citáty patří:

1) Skutečným vlastenectvím je ochota zpochybňovat vládu kdykoli, když koná špatně.

2) Kapitalistický systém předpokládá zdravé peníze, ne nekryté peníze zmanipulované centrální bankou. Kapitalismus si váží dobrovolných smluv a úrokových sazeb, které jsou dány úsporami, nikoli úvěry vytvořenými centrální bankou.

3) Zakladatelé naší země si cenili svobody, ne demokracie.

4) Když jde člověk do postele s vládou, musí očekávat choroby, které šíří.

5) Když federální vláda utratí každý rok více, než získá z daňových příjmů, tak má tři možnosti: může zvyšovat daně, tisknout peníze, nebo si peníze půjčit. Zatímco z těchto akcí mohou mít politici prospěch, tak jsou všechny tři možnosti špatné pro průměrné Američany.

6) Vždy budu hlasovat pro to, co jsem sliboval, a vždy budu hlasovat podle ústavy, stejně jako nebudu hlasovat pro utracení jediného centu na dluh, protože dluh je monstrum, dluh je to, co nás sžírá, a to je důvod, proč je naše ekonomika na hraně.

7) Válka není nikdy ekonomicky výhodná, s výjimkou pro ty, kteří jsou v pozici, že profitují z válečných výdajů.

8) Cokoliv, co vláda předpokládá, že má právo, aby nám dělala, měli bychom předpokládat, že máme právo dělat to i jí.

9) Osobní svoboda, pokud ji chápete, znamená hodně. Znamená, že máte právo na svůj život a máte právo na plody svojí práce. Máte jak ekonomickou, tak sociální svobodu.

10) Chcete se zbavit drogové kriminality v této zemi? Dobrá, tak se jen zbavme všech protidrogových zákonů.

11) Regulování řeči je nebezpečná představa. A není v souladu s principy svobodné společnosti.

12) Jsem přesvědčen, že se nikdy nesmíte vzdát svých svobod kvůli bezpečí. Myslím si, že jste v menším bezpečí, když se svých svobod vzdáte.

13) Jedna věc je jasná: otcové zakladatelé nikdy nesnili o zemi, kde by občané platili vládě téměř polovinu všeho, co si vydělají.

14) Pravou protilátkou k rasismu je svoboda. Svoboda znamená mít omezenou ústavní vládu, věnující se ochraně individuálních práv spíše než nárokům skupin. Svoboda znamená kapitalismus volného trhu, který odměňuje individuální úspěch a schopnosti, nikoliv barvu pleti, pohlaví nebo etnickou příslušnost.

15) Není náhodou, že se století totální války shoduje se stoletím centrálního bankovnictví.

16) Svoboda žije bez vládního nátlaku. Takže kdykoli, když politik mluví o svobodě pro tu kterou skupinu, zeptejte se sami sebe, zda je zastáncem větší, nebo menší vlády.

17) Existuje pouze jedno právo. Právo na vaši osobní svobodu.

18) Být dobrým příkladem je mnohem lepší způsob, jak šířit ideály jinak než silnou zbraní.

19) Kapitalismus by neměl být odsuzován, dokud jsme kapitalismus neměli. Systém kapitalismu předpokládá zdravé peníze, ne nekryté peníze zmanipulované centrální bankou.

20) Přikláním se k rovné dani. Ale chci, aby byla skutečně rovná – jako nula procent.

 

Čtete na podobné téma:

Citáty selského rozumu Jamese Bovarda o politice

Citáty selského rozumu Thomase Sowella o ekonomii a politice