Gatestone Institute, který je lidmi propagujícími islám označován za nedůvěryhodný, byl založen v roce 2012 jako nepolitický a neziskový think-tank věnující se vzdělávání veřejnosti o tom, čemu se mainstreamová média nevěnují:

- institucím demokracie a právního státu;
- lidským právům;
- svobodné a silné ekonomice;
- vojenské síle, která je schopna zajistit klid doma a ve svobodném světě;
- energetické nezávislosti;
- zajištění, aby veřejnost zůstala informována o hrozbách k našim individuálním svobodám, svrchovanosti a svobodě projevu.

Historicky navazuje na Stonegate Institute a Hudson New York. Pořádá národní a mezinárodní konference, provádí analýzy a doporučuje řešení. Vydává knihy a zveřejňuje články o vojenských a diplomatických ohroženích spojenců a samotných USA. Věnuje se událostem na Blízkém východě a jejich možným důsledkům, transparentnosti a odpovědnosti mezinárodních organizací. Mezi jeho autory patří Alan Dershowitz nebo Soeren Kern, jehož 9 analytických článků patří mezi ty, které mě díky své věcnosti, oproti mainstreamovým médiím, nejvíce zaujaly a které jsem v posledním půlroce přeložil a které by měly být účastníkům veřejné debaty o islámu známy než zaujmou jakékoli stanovisko:

1) Rakousko: Občanské právo vs. právo Šaría (Soeren Kern)

2) Švýcarsko: Multikulturní ráj? (Soeren Kern)

3) Evropské NO-GO zóny: Skutečnost nebo fikce? (část 1: Francie) (Soeren Kern)

4) Švédsko: Znásilněné hlavní město západu (Ingrid Carlqvist a Lars Hedegaard)

5) Rakousko schválilo reformu "islámského zákona" z roku 1912 (Soeren Kern)

6) Evropské NO-GO zóny: Skutečnost nebo fikce? (část 2: Británie) (Soeren Kern)

7) Britská ministryně vnitra islámským extremistům: "Hra začala" (Soeren Kern)

8) Španělsko: Islamisté v Barceloně připravovali stínání hlav (Soeren Kern)

9) Islám, muslimové a britské volby: Labouristé slibují zákaz "islamofóbie" (Soeren Kern)

10) "Organizace islámské spolupráce" otevírá kancelář v Bruselu pro boj proti "islamofóbii" v Evropě (Soeren Kern