1) Pokud by lidé byli andělé, nebyla by nutná žádná vláda.

2) Američané mají právo a výhodu, že jsou ozbrojeni - na rozdíl od občanů ostatních zemí, jejichž vlády se bojí důvěřovat lidem se zbraněmi.

3) Pokud příjde do této země tyranie a útlak, příjde v podobě boje proti cizímu nepříteli.

4) V republikách je velkým nebezpečím, že většina nemusí dostatečně respektovat práva menšiny.

5) Lidem bude málo platné, že zákony jsou vytvořeny zvolenými zástupci, když jsou tyto zákony tak objemné, že nemohou být čteny nebo tak nekoherentní, že nemohou být pochopeny.

6) Člověk je majitelem svých názorů a má svobodu je komunikovat.

7) Dobře řízená domobrana, sestavená z těl lidí, vyškolených ve zbrani, je nejlepší nejpřirozenější obranou svobodné země.

8) Moc výkonná nemá v žádném případě právo rozhodnout otázku, zda existuje nebo neexistuje důvod k vyhlášení války.

9) Každá generace by měla nést břemeno svých vlastních válek a nepřenášet jej na bedra dalších generací.

10) Válka by měla být vyhlašována jen zastupiteli lidí, jejichž úsilí a majetky budou válkou zasaženy, namísto vlády, která sklízí jejich plody.

11) Předpokládáte-li, že jakákoli forma vlády zajistí lidu svobodu nebo štěstí bez důvěry v něj, trpíte chimérou.

12) Stejně jako se říká, že člověk má právo na svůj majetek, lze řícti, že jeho majetkem jsou jeho práva.

13) Cirkulace důvěry je lepší než oběh peněz.

14) Podstatou vlády je síla a síla vložená do lidských rukou, bude vždy podléhat zneužítí.

15) Filozofie, je selský rozum s velkými slovy.

16) Pravdou je, že všichni lidé mají pravomoc být nedůvěryhodní.

17) Charita není součástí legislativní povinnosti vlády.

Čtěte na podobné téma:

John Adams: Citáty otce zakladatele USA o politice a svobodě