Podle statistik ze zemí islámského světa a muslimských komunit:

1) Muslimové v Dánsku tvoří 5% populace, ale dostávají 40% výdajů na sociální zabezpečení.

2) Muslimové ve Francii tvoří 12% populace, ale dosahují 60 až 70% všech vězňů ve francouzských věznicích.

3) Irán má nejnižší účast, dosahující méně než 2%, během pátečních bohoslužeb v mešitách mezi muslimskými zeměmi.

4) V roce 2011 studie organizace Pew zjistila, že muslimové jsou více "fobní" vůči nemuslimům, než jsou nemuslimové "islamofobní" vůči muslimům.

5) Turecko má ve vězeních více novinářů, než kterákoli jiná země na světě a téměř dvakrát více než je v Číně a v Íránu.

6) Mezi 16. a 19. stoletím bylo zajato a prodáno do muslimského obchodu s otroky cca 1,25 milionu evropských bílých křesťanů.

7) Ve středověku bylo Araby zotročeno na 28 milionu Afričanů, přičemž jich během transportu přes Saharu umíralo na 80% (celkový počet obětí je tak cca 140 milionů). Oproti tomu bylo 11 milionů zotročených Afričanů přepraveno přes Atlantický oceán, přičemž jich během transportu umíralo 10% a v USA skončilo jen 5% z nich a 95% v Jižní a Střední Americe.

8) Islámský obchod s otroky stále v muslimských zemích existuje a jen v samotné Mauritánii jich je na půl milionu.

9) Mezi roky 1995 až 2011 organizace Křesťanská mezinárodní solidarita osvobodila přes 80 tisíc súdánských otroků zajatých arabskými muslimy.

10) Židovských obětí nenávistného trestného činu v USA je 10x více než obětí muslimských.

11) Většina násilných útoků na Židy v západní Evropě, pochází od lidí s arabským/muslimským původem.

12) Celosvětově je 91% všech zabití ze cti vykonáváno muslimy (84% v USA a 96% v Evropě).

13) Více než 2/3 všech vražd v pásmu Gazy a Západním břehu jsou vraždy ze cti.

14) 91% jordánských vysokoškolských studentů schvaluje bití žen a mezi přijatelné důvody patří špatně uvařené jídlo.

15) Jen v samotném Nizozemsku, které má pouze milion muslimů z celosvětových 1,6 miliard, bylo poraženo v roce 2010 během svátku Eid al-Adha/Svátek oběti na 100 tisíc zvířat.

16) 4 z 5 žen na středním východě je sexuálně zneužito ve věku 3 až 6 let rodinným příslušníkem.

17) Turecko převyšuje Evropu a USA v případech násilí na ženách, kdy je 4 z 10 žen bito svými manžely.

18) Počet rozvodů mezi muslimy v Malajsii je pětkrát vyšší než mezi nemuslimy.

19) Počet zadržených prostitutek v Jakartě se v roce 2006 během Ramadánu zvýšil z 94 na 264.

20) Téměř 80% mešit v USA káže proti-západní extrémismus.

21) Více než 95% všech sebevražedných bombových útoků provedených po celém světě je spácháno muslimy.

22) Zpráva z roku 2012 konstatuje, že většina světového terorismu je spácháno muslimy a téměř 9 tisíc úmrtí bylo v roce 2011 způsobeno sunnitskými teroristy.

23) Celosvětově 6 z 10 muslimů stále ještě neumí číst (v porovnání s 2 z 10 lidí v "křesťanském světě").

24) V 57 zemích Organizace Islámské Spolupráce je  8,5 vědců/inženýrů/techniků na 1000 obyvatel, zatímco světový průměr činí 40,7.

25) 46 muslimských zemí přispívá 1,17% do světové vědecké literatury, přičemž s 1,66% přispívá Indie a s 1,48% přispívá Španělsko.

26) Pouze 8% Egypťanů, 11% Malajců a 22% Turků souhlasí s Darwinovou teorií, že je nejpravděpodobnější nebo zcela jistě pravdou.

27) Studie organizace Pew zjistila, že islám má tolik odpadlíků od víry jako je nových konvertitů a rostoucí počet muslimů je jen v důsledku vysoké porodnosti.

28) 75% nových muslimských konvertitů v USA opouští islám během několika let.

29) Ve 13 zemích na světě je za ateismus trest smrti a všechny z nich jsou oficiálně islámské.

30) Praktikující muslimové vyslovují antisemitské a anti-křesťanské výroky alespoň 17x za den a více než 5000x ročně.

31) Existuje přes 60 různých větví islámu, mezi něž např. patří jak Drůzové, které však mnoho muslimů neuznává a kteří na svoji víru nikoho neobrací a ani k nim není možné konvertovat, tak Koránští muslimové/věřící v koránismus, kteří odmítají hadísy, jako podvržené nebo nezávazné a stejně tak odmítají i tradici - sunnu.

32) Od roku 1948 bylo v konfliktech zabito 11 milionů muslimů, přičemž 90% z nich bylo zabito jinými muslimy a 0,3 až 0,9% (z různých zdrojů 35 až 90 tisíc) jich bylo zabito v konfliktech s Izraelem

33) Al-Káida zabila 8x více muslimů než nemuslimů, např. mezi roky 2004 a 2008 se přihlásila k 313 útokům, které usmrtily 3010 lidí a z toho 371 bylo nemuslimů, přičemž tyto útoky zahrnovaly i teroristické útoky v Madridu v roce 2004 a Londýně v roce 2005.

34) Na Zemi žije přes 7,2 miliard lidí a z toho muslimů je 1,6 miliard.

35) Podpora práva šaría mezi muslimy je v jednotlivých zemích světa různá a v roce 2013 dosahovala:

 

Čtěte na podobné téma:

Představení "Gatestone Institute" v USA a 10 jeho analýz o islámu