74 stránková zpráva shrnuje projevy islamofobie ve světě za uplynulý rok a prakticky shrnuje vybrané informace průběžně přinášené v měsíčních zpravodajích o islamofobii, které jsou publikované na webu OIS. Zpráva konstatuje a dokládá desítkami konkrétních příkladů, že dochází ke zvyšující se míře netolerance vůči muslimům po celém světě, jako např. další vypálení mešity v německém městě Bad Salzuflen dne 11.10.2014, které je od roku 2012 už 81 případem útoku na mešitu v Německu.

 

Na rozdíl od předchozích zpráv je v této zprávě obsáhleji zmiňována i Česká republika a to hned ve dvou případech. V prvním se uvádí, že islamofobie nachází úrodnou půdu i ve východní Evropě, kde není dostatek kontaktů s islámem a kde není ani významnější počet muslimských přistěhovalců, přičemž si Česká republika zasluhuje zvláštní pozornost. Podle analýzy Akademie věd z 16.5.2014 z dat od 18 tisíc českých občanů totiž 2/3 z nich považuje islám přímo za hrozbu a jen 10% se jej vůbec nebojí. Přičemž nejvíce se jej bojí podporovatelé opozičních stran Úsvitu, ODS, neparlamentních Svobodných a částečně hnutí ANO a nejméně podporovatelé Zelených. Je tedy za hrozbu považován více než ve Francii nebo Nizozemí, kde muslimské komunity jsou, což může být vysvětleno výroky prezidenta Zemana.

V druhém případě je Česká republika zmíněna v kapitole "Iniciativy a aktivity v boji proti islamofobii", která definuje, že OIS musí nadále podnikat kroky, organizovat aktivity a zapojovat se pozitivně a konstruktivně do mezinárodního společenství s cílem nalézt uspokojivé a společné řešení v boji proti rostoucímu trendu náboženské nesnášenlivosti, zvláště vůči muslimům, po celém světě. Hlavní činnosti OIS mají v průběhu následného období zahrnovat:

1) Prohlášení odsuzující protiislámský výrok českého prezidenta Miloše Zemana;
2) Provádět detailní místní monitoring a šetření po události Charlie Hebdo;
3) Optimalizovat implementaci rezoluce 16/18 skrze Istanbulský proces;
4) Uspořádat mimořádné zasedání výkonného výboru OIS k "Boji proti terorismu a násilnému extremismu".

Daný Zemanův výrok, týkající se útoku v bruselském židovském muzeu dne 24.5.2014, zněl: "Za podobně motivovanými násilnými akty stojí islámská ideologie a ne jen jednotlivé skupiny náboženských fundamentalistů" a navazoval tak na jeho předchozí výroky o islámu, které také vyvolaly silný nesouhas a pobouření představitelů zemí islámského světa, přičemž ten, který byl v dokumentech OIS již řešen a diskutován zněl: "Nepřítelem je anticivilizace táhnoucí se od severní Afriky až po Indonésii. Žije v ní na dvě miliardy lidí a financovaná je dílem z prodeje ropy, dílem z prodeje drog."

Generální tajemník OIS vyjádřil zklamání a že taková prohlášení ukazují na nedostatek znalostí, nepochopení islámu a že nejsou ničím víc než projevem dezinformačního stereotypu a islamofobie. Dále vyzval mezinárodní společenství k opatřením na podporu míru, harmonie a toleranci soužití mezi národy různých náboženských vyznání, přesvědčení, kultur a etnických skupin. Vyzval také všechny politické, sekulární a náboženské představitele, aby se semkli a zesílili své úsilí v prosazování dialogu a vzájemného porozumění. Výrok českého prezidenta Zemana, tak také překonal jiné, ve zprávě uvedené, islamofóbní výroky:

- "Islám je rakovina, která se musí vyříznout" (americký republikán John Bennett);

- "Islám nemá v civilizované společnosti místo" (předseda křesťanské proti-pomlouvačné komise Dr. Gary Cass);

- "Islám je srovnatelný s nacismem, fašismem a komunismem" (Thomas G. McInerney, tříhvězdičkový generál USA ve výslužbě, který je v současné době vojenským analytikem Fox News a který ještě dodal: "Politická korektnost nás zabíjí. Je to globální válka proti radikálnímu islámu. Říkejme tomu, co to je...Islám není náboženství míru");

- "Liberální ideologie je neslučitelná s islámem" (Bill Maher, americký komentátor a komik, který ještě dodal: "Islám je jediné náboženství, které se chová jako mafie, které vás dopr***e zabije, když řeknete něco špatného");

- "Lidé nemohou dělat vtipy o islámu a muslimech" (člen Monty Python John Cleese);

- "Není šance, že muslimští Američané v USA splynou" (anti-muslimská aktivista Brigitte Gabriel);

- "Když je mnoho špatných jablek, je sad zkažený" (rozhovor Billa Mahera o radikálním islámu s Salmanem Rushdiem);

- "Islámská víra je "satanistická" a její nauka zplozená v pekle" (severoirský evangelický pastor James McConnell);

- "Islamizace plíživě proniká na západ skrze maso halal" (sherbornský vikář Canon Eric Woods);

- "Bez mešit by bylo Holandsko celkově lepší. Chceme Holandsko očistit od všech stop islámu" (předsavitel Strany pro svobodu Machiel de Graaf, přičemž dodal: "muslimové odmítají změnit se, přizpůsobit se nebo integrovat se, přičemž v porovnání s rodilými Holanďany rodí více dětí a Holandsko je tak v nebezpečí, že ztratí svou identitu a kulturu kvůli vysoké porodnosti muslimů. Holandská jednota, identita a kultura je ničena přistěhovalectvím a skrze dělohy)";

- "Islám je jako totalitární ideologie, která je proti všemu na čem je moderní Británie postavena" (kandidát UKIP pro kumunální volby 2014 Heino Vockrodt během komunálních voleb).

Závěrem tato nejnovější výroční zpráva OIS o islamofobii udává doporučení, mezi kterými je také uvedeno, že je třeba pracovat s médii pro podporu pochopení odpovědného používání svobody slova a projevu či dát médiím odpovědnost za udržování projevů nenávistné řeči a extremismu.

 

Čtěte na podobné téma:

Představení "Organizace islámské spolupráce": 3x více obyvatel a 2x více států než má EU

Saudská Arábie: Islámský genderový a náboženský aparteid

Strategický dokument pro šíření islámu: „Strategie pro islámskou kulturní akci mimo islámský svět“