Seminář byl moderován poslankyní Janou Hnykovou a úvodní slovo měl poslanec Marek Černoch. Své příspěvky přednesli Salman Hasan, Benjamin Kuras, Martin Koller a Martin Konvička, přičemž v závěrečné panelové diskusi byl dán prostor pro položení otázek sedmi účastníkům semináře. Co zajímavého na semináři v příspěvcích a diskusi zaznělo?

Anglicky mluvící irácký ex-muslim B. Sc. Salman Hasan, Ph.D. s překladem od své manželky Bc. Kateřiny Hasan z International Christian Outreach Ministry uvedl (cca 2 minutový videozáznam zde), že:

- pravda o islámu je překrucována. I jemu samotnému jako muslimovi říkávali při výchově „nenáviďte Židy, protože jsou dětmi opic a zabíjejte křesťany, protože lžou o Ježíšovi“,

- sexuální džihád ve formě nezávazného plození dětí s nemuslimy/káfiry je součástí džihádu a muslim může mít 4 a více žen, přičemž existuje sňatek na noc „legalizující“ prostituci, kterému se říká „sňatek užitku/potěšení“.

- džihád započal emigrací Mohameda do Mekky, kdy po 13ti letech kázání v islám uvěřilo jen asi 150 lidí, ale za dalších 10 let po vykonání 83 válek/násilných džihádů se brzy stal každý Arab muslimem.

- celý střední východ býval v roce 635 n.l. křesťanský a přijímal chudé muslimské uprchlíky, kteří přijeli žádat o soužití v míru a za 10 generací bylo 75% populace muslimské.

- vraždy křesťanů, budhistů, hinduistů a členů afrických kmenů dosáhly celkově 270 milionů obětí,

- šaría je pro muslimy morální kód pro lidstvo do konce věků,

- je normální lhát, pokud jako muslim chcete šířit islám,

- bible učí, že každý člověk je stejně roven před bohem a to se mu na ní líbí,

- některé verše z Koránu byly zrušeny a i když jsou zapsány, nejsou platné,

- validní informace o směřování islámu jsou na webu Organizace islámské spolupráce a jasně deklarují „nekolizi se šaríou“,

- protestující na Západě chtějí šaríu a výsadní postavení a konkrétně ve formě HALAL potravin, modlitebních místností a v praktikování islámu,

- jej 4x muslimové unesli a málem zabili,

- jeho bratra unesl jeho nejlepší kamarád muslim a zabil jej stejně jako jeho 2 bratrance, kterým byly uřezány hlavy,

- přes noc se i několika set leté sousedské přátelství dokáže změnit a v lepším případě jen muslimský soused nebo přítel řekne, ať odejdete a váš majetek si nechá, v horším případě vás zabije nebo ukřižuje,

- HALAL potraviny znamenají paralelní ekonomiku, kdy obsluha musí být muslimská a 25% muslimská daň džizja je vybírána imámem a 25% z těchto výnosů je používáno k financování (násilného) džihádu,

- zná konkrétní kanceláře v Turecku, které organizují imigraci a slibují muslimům, že na Západě dostanou dům a 1000 eur/měsíc a k tomu 1 nebo 2 blondýnky.

 

Spisovatel Benjamin Kuras uvedl, že:

- musíme pochopit jaký islám je a ne jaký není a jaký bychom si jej v naší mentální lenosti přáli,

- doba, kdy islám v ČR bude v obávané velikosti se zkrátil ze dvou generací do dvou let,

- některé zákony islámu byly sestaveny 150 let po zjevení Mohamedovi a jde tak o zločinnou praxi stoupenců založenou na lidských zákonech,

- část muslimů v ČR usiluje o zavedení práva šaría o čemž svědčí samotná existence webových stránek „sharia_for_czech“.

 

Vojenský a bezpečnostní analytik Martin Koller uvedl, že:

- byl několikrát v Kuvajtu a Iráku a zná názory lidí z Basry,

- Iráčané vzpomínají v dobrém na Saddáma, kdy mohli cestovat a neprobíhala islamizace,

- obdobný vývoj ostré islamizace je také posledních 15 let v Kuvajtu a nyní již krátké sukně a odhalené vlasy nejsou přípustné,

- islám nemá hierarchii a mešity kážou nezávisle,

- zažil na středním východě nehodu s muslimským soudcem a proběhla z jeho strany přirozená snaha o svalení jeho jasné viny na „nevěřícího“,

- v Kuvajtu mu znalci koránu zapálili jeho auto, protože řekl, že korán nezakazuje ženám se zahalovat,

- profesionální vojáci jsou žoldáci a v motivaci vyhrát boj se nevyrovnají těm, co bojují ze srdce o vlast nebo víru,

- vojenská síla spojenců USA je jen do 10%,

- je třeba dosadit odborníky a ne politiky typu Stropnický,

- generální štáb si nad současným stavem armády, jak kvalitativně, tak kvantitativně zoufá,

- stát musí být strategicky soběstačný v potravinách, energii a zbrojařství,

- aktuálně chybí a dovážíme více než 20% potravin,

- lepší než české armádní konzervy jsou polské armádní konzervy,

- polské potraviny nejsou špatné a navíc je to transferovaná produkce Holanďanů,

- palestinské nároky na území jsou nesmysl, protože Palestina prohrála vojenskou konfrontaci, ale nikdy neuznala porážku,

- Muslimové neznají korán, jen citují a vykřikují rýmy a fráze,

- absolventi Medres mají o 30 až 50% menší znalosti než absolventi základních škol v ČR,

- Arabové a muslimové neznají produktivní činnost a nejsou schopni a zvyklí chodit do práce jako lidé v ČR, přičemž i Romové jsou vedle nich pracovitější,

- Arabové a muslimové neumí pít alkohol a jen jej do sebe nezřízeně lijí, přičemž nehledí na cenu, oblíbená je nejdražší whisky Black and white,

- největším pašerákem alkoholu byl v Kuvajtu emírův bratr, kde se u něj na statku v poušti scházeli kuvajtští disidenti a kde se konzumoval alkohol,

- s dodržováním práv šaría to není tak dogmatické a Arabové a muslimové jsou požitkářští a dodržuje se prakticky jen nejezení vepřového protože tam není,

- se mu líbí citát „Demokracie končí v rozkladu a diktatura v krvi“.

 

Předseda Bloku proti islámu doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D. uvedl, že:

- bychom měli Merkelové poděkovat za zviditelnění islámské hrozby, kdy z chronického problému udělala akutní a upozornila na metastázování Západu islámem,

- pátou kolonou islámu v ČR jsou mešity, katedry orientalistiky, muslimské obce,

- jsou v ČR lidé, kteří žijí jen podle šaríje a komunita muslimů v ČR dosahuje 20 až 30 tisíc,

- když se rozhodovalo jaký směr islámu zatížený tou kterou kulturou v Evropě hlásat byla zvolena jeho čistá verze, lokálními zvyklostmi nezatížená – tzv. Súfismus,

- je třeba stejně jako v Rakousku odstřihnout mešity od zahraničních zdrojů financí a i navzdory svobodnému obchodování vytvořit regulaci obchodu se zeměmi Organizace Islámské Spolupráce,

- islám navzdory svojí proselizaci obsahuje pozitivní poselství, jako lákavost zázemí a svornosti.

 

Dále na semináři zaznělo:

- Je třeba dát tyto informace do školských osnov.

- Podejte někdo Martinovi tu konvičku s kávou.

- I Slovensko bylo pod nájezdy muslimů a je součástí teritoriálních požadavků Ummy.

- My víme proč tady islám nechceme. Je třeba ptát se sluníček proč tady islám chtějí.

- Z historické praxe není třeba omezovat křesťany. Jen muslimové chtějí speciální zacházení.

- Pracoval jsem jako velvyslanec v Itálii a Vatikán a v roce 1996 jsem pro Luxe zpracovával podklady, když padla možnost výstavby islámského centra na Tróji financovaného ze zahraničí a sloužící pro potřeby všem zemím OIS v ČR.

- Nelze říct mám AIDS jen v litru své krve, jinak jsem zdravý. Někdy se stačí jen dotknout a od té doby směřujete už jen k exitu.

- Islamizace je sebevražda naší kultury a společnosti a porušuje 5. přikázání nezabiješ, protože to platí i pro sebe sama.

- V Británii bylo uneseno a znásilňováno až jeden milion mladých bílých dívek.

- Národní státy v Evropě mají být nahrazeny novou „euronegroidní rasou s IQ 90“ znamenající konec národních států, schopných pracovat, ale systému se nevzbouřit.

- Za prvé je třeba namazat panty u dveří, protože zde není slyšet, když někdo dveře otvírá a IQ 90 je také v ohrožení dnešní likvidací už i základního školství díky inkluzi.

- Nelze opakovat blbosti po sousedních západních státech ohledně islamizace a vymlouvat se jako na základní škole, že „k tomu mě navedl spolužák“ nebo „spolužák to udělal taky a dřív“.

- Měla by být podána žaloba na neobjektivitu informací ČT a některé informace v mainstreamových médiích vůbec nenaleznete – je to důkaz manipulace.

- Islám by měl být postaven mimo zákon.

- Důvodem současného stavu je neschopnost a podplatitelnost volených zastupitelů.

 

Pozn.: Některé delší a hlubší zajímavé části ze semináře nebyly zaznamenány z důvodu zamyšlení se nad jejich zasazením do celkového kontextu a některé zde napsané informace nemusí plně odrážet vyřčená sdělení účastníků semináře a mohlo dojít k jejich zkreslení.