Oriana Fellaci (1929-2006) byla ateistickou provokativní italskou novinářkou a spisovatelkou s velmi osobitými názory a s nekompromisním proti-islámským postojem. Knihu „Hněv a hrdost“ napsala v roce 2001 během asi 3 týdnů po událostech z 11.září 2001, které osobně díky svému pobytu v té době v New Yorku zažila.

Už dlouho se mi nestalo, že by mi mluvil někdo takto z duše, jako texty uvedené v této 14 let staré knize od iluzí zbavené a realitu znající svobodomyslné autorky s desítkami let osobních zkušeností ze zahraničních cest, válečných konfliktů a otevřených rozhovorů s lokálními i světovými osobnostmi. Její závěry a proč k nim došla jsou v dnešní době islamizace západní civilizace více než zajímavé a tuto 143 stránkovou knihu doporučuji přečíst - pro lidi zaujímající zásadové postoje k islámu je to četba povinná. 

S delšími recenzemi knihy se lze seznámit na:

http://www.iliteratura.cz/Clanek/29649/fallaci-oriana-hnev-a-hrdost

http://www.databazeknih.cz/knihy/hnev-a-hrdost-112152

http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/8187-hnev-a-hrdost-aneb-vzpoura-proti-islamu.aspx

http://www.rozhlas.cz/cro6/tipy/_zprava/1014217

http://karelpacner.cz/?str=hom&id=390&n=nepovinna-cetba-hnev-a-hrdost

 

Co mě z knihy nejvíce zaujalo?

- Deklarace nezávislosti: „Považujeme za danou pravdu (…) že jsou všichni lidé stvořeni sobě rovni, že jsou svým Stvořitelem nadáni jistými nezadatelnými právy (…) že mezi ně patří život, svoboda a hledání štěstí (…) že k zajištění těchto práv si lidé ustavují vlády…“ A tento dokument, který od časů Francouzské revoluce kopíroval celý západní svět a který posloužil každému z nás jako zdroj inspirace, je stále páteří Ameriky.

- Oriana Fallaci byla osobně přítomna během popravy v roce 1975, kdy služebníci Alláhovi popravili 12 nečistých mužů v Dháce v Bangladéši, kdy je popravili bodnými ranami bajonetem na stadionu před 20 tisíci věřících na tribunách za pokřiků „Alláhu Akbar“. A kdy popravu ukončili zabitím 10 letého chlapce, bratra jednoho z popravených, který k němu běžel a řval „neubližujte mu“ a kterému rozšlapali hlavu podrážkami svých těžkých bot a kdy dav při cestě ze stadionu pochodoval přes jejich mrtvoly až vytvořil koberec rozdrcených kostí.

- O Alim Bhuttovi, pákistánském premiérovi a prezidentovi, který si s brekem ve 13 letech bral o 15 let starší svoji krásnou sestřenici. Že se svatební hostiny nevěsta nezúčastnila, protože se muslimská žena nemůže zúčastnit žádné hostiny, ani při své vlastní svatbě.

- Svoboda zbavená spravedlnosti je pouze poloviční svobodou. Když bráníme jen svoji vlastní svobodu, dopouštíme se tím nespravedlnosti.

- Charaktery v ČR označované „sluníčka, pravdo-láskaři, pražští kavárníci“ nazývala „cikády“. Tragédie způsobené islámem se nás týkají, cikády nevyjímaje. 

- Při rozhovoru s Dalajlámou si sundal kašmírový přehoz a vzal si místo něj tričko s Pepkem námořníkem, aby jí rozveselil.

- Mou Itálií však není ani ta netečná a ochablá Itálie, kterou konzumní společnost svým blahobytem vede ke změkčilosti a která se nechává inspirovat příkladem amerického hédonismu. Myslím tím tu Itálii, která uctívá požitky, pohodlí a příjemné pocity a za svobodu považuje bezuzdnost. Tu která odmítá pojem kázně, nebo spíše sebekázně, a následkem toho ji nespojuje s představou svobody, nechápe, že svoboda je také kázeň, nebo ještě lépe sebekázeň. Tu, kterou můj otec charakterizoval na smrtelném loži následujícími slovy: „V Itálii vždy mluvíme o právech, nikdy o povinnostech. V Itálii nevíme, nebo předstíráme, že nevíme, že každé právo s sebou nese i povinnosti, že ti, kteří neplní své povinnosti, si nezaslouží žádná práva.“

- Když jsou cikády volány k rozumu, odpovídají jako idiot z Mao Ce-tungova přísloví: „Když ukážete prstem na Měsíc, idiot se podívá na prst a vidí prst, ne Měsíc“. A kdyby náhodou uviděly Měsíc, bude to stejně jedno, protože nemají odvahu jít proti proudu, proti intelektuálnímu terorismu dobrodějů, proti jejich konformismu, budou předstírat, že vidí prst.

- Evropské země nejsou lepší než Itálie. Jsou to děsivé kopie Itálie a co jsem řekla o Itálii platí i o nich. Stejné chyby, stejná zbabělost a pokrytectví. Stejná slepota, hluchota, chybný úsudek, masochismus. Úplně stejná nevázanost vydávající se za volnost a svobodu. Stejná nevědomost a nedostatek schopnosti vést, které podporují muslimskou invazi. Stejná posedlost politickou korektností, která jí pomáhá. Abyste mi uvěřili, stačí pozorovat finanční klub hrdě zvaný Evropská unie. Klub, jehož jediným cílem je prosazovat rétorický nesmysl zvaný společná měna, soutěžit, nebo předstírat soutěž s Amerikou, dávat pohádkové a nezasloužené platy členům neschopného a zbytečného parlamentu. A obtěžovat mne populistickými blbostmi.

-  A nyní k Itálii těch cikád. Tihle údajní liberálové, kteří ponižují a zostuzují samotný význam slova liberalismus. Tihle údajní křesťané, kteří znesvěcují a poskvrňují samotný význam slova křesťanství. Tenhle hmyz, který pod maskou ideologů, novinářů, spisovatelů, herců, komentátorů, psychoanalytiků, kněží, cvrlikajících cvrčků, uhlazených kurev, pouze říká, co se od něj chce slyšet. To, co jim pomáhá dostat se mezi pseudointelektuálské celebrity, nebo se mezi nimi udržet a využívat s tím spojené výhody a privilegia. Tihle paraziti, kteří nahradili evangelia a marxistickou ideologii módou politické korektnosti.

  

Čtěte na podobné téma:

Citáty legendární novinářky a spisovatelky Oriany Fallaci o boji za svobodu a proti islámu