1) Islám není náboženství jako každé jiné s automatickou tolerovatelností - "Islám představuje odlišnou civilizaci. Nejsou to jen exotikou postříkané části na celosvětové mozaice s několika trapnými kulturními výstřednosti - je to zcela odlišný způsob pohledu na svět. Bojujeme s touto pravdou, která se vzpírá a vzdoruje naší samolibosti v chápání konce historie. Fascinováni rozmanitostí kvůli ní samotné, jsme ztratili schopnost porozumět civilizaci, jejíž chápání rozmanitosti je v donucení různých a rozmanitých národů k poslušnosti vůči jejím evolučně odolným normám." (viz zdroj).

 

 

2) Islamismus není terorismus - Rádi bychom si mysleli, že islamismus představuje pouze okrajovou část z 1,4 miliardy muslimů na světě. Ale to je proto, že zaměňujeme islamisty za teroristy. Teroristé (ti, kdo se dopouštějí a materiálně podporují násilné útoky) tvoři okrajovou část (větší, než si myslíme, ale stále drobnou menšinu). Naopak, islamisté mohou být většinou a pokud nejsou, tvoří velmi zásadní menšinu. Islamismus není terorismus. Aby bylo jasno, islamismus zahrnuje ve svém projevu i terorismus. Přesto je hlavní rozdíl terorismu oproti islamismu v tom, kdy by mělo být použito násilí a jeho míra. V každém případě musíme bojovat proti tendenci slučovat tyto pojmy. Terorismus je taktikou, která muslimy rozděluje. Islamismus je systémem víry, která spojuje desítky milionů muslimů. (viz zdroj).

 

"Islamisté pohlíží na islám jako na vůdčí ideologii pro politiku a organizování společnosti. To znamená, že věří, že přísné dodržování náboženského práva by mělo být jediným základem pro právo dané země, stejně jako jeho kulturní a společenský život. Zatímco někteří muslimové věří, že toto není nutné. Islamističní extrémisté věří, že násilí je přijatelným způsobem při dosahování těchto cílů. Al-Káida je jednou z mnoha islámských extremistických skupin." (viz zdroj).

 

3) Oficiální dokumenty islámského světa Ummy se vidí nadřazenou civilizací - jak se může každý přesvědčit po seznámení se s nimi, jako např. z: Strategický dokument OIS: „10letý akční plán pro dosažení výzev, kterým čelí muslimský svět Ummy v 21. století“Strategický dokument pro šíření islámu: „Strategie pro islámskou kulturní akci mimo islámský svět“ nebo Káhirská "Deklarace lidských práv v islámu" z roku 1990. Jde o civilizační konflikt a např. i ve Svobodných jsou členové/voliči, kteří nějaké civilizace ve světě, natož jejich konflikty neberou a odmítají, přičemž i ve stanovách Strany svobodných občanů je, že se hlásí k duchovnímu, kulturnímu a politickému dědictví západní civilizace (mj. což samo o sobě dává z mé zkušenosti prostor pro vyloučení většího počtu členů z libertariánské frakce aktivních v "Sluníčková frakce Svobodných", pokud sama existence tohoto FB profilu není bráno jako poškozování značky Svobodní).

 

4) NO-GO zóny existují - "Žádný rozumný člověk neříká, že státním orgánům je zakázáno vstupovat do NO-GO zón podle právního předpisu. Jde o to, že jsou ve skutečnosti vážně od vstupu odrazování - a míra odvahy pro vstup je přímo závislá na hustotě muslimské populace a její radikální složky. To samé platí pro ne-muslimské neznalce: není to tak, že jim není dovoleno vstupovat do těchto enkláv, to co je odrazuje od vstupu je nebezpečí kterému se vystavují, když se prezentují západním způsobem oblékání a chování" (viz zdroj).

 

5) Postoj Svobodných k islámu je impotentní - Současné předsednictvo Svobodných vyhlásilo Postoj Svobodných k islámu podle obecných kritérií, podle nějž je pro ně za prvé i tak tolerovatelný a respektovatelný, tak za druhé neobsahuje postoj k jeho charakteristickým projevům na západě a jejich předcházení jako: rozrůstání paralelní společnosti a islámského práva šaríainfiltrace škol islamisty"Šaría policie"vznik NO-GO zón a demograficky rostoucí muslimská populace s charakteristickými 3mi fázemi islamizace společnosti. Svobodní, reprezentovaní svým předsednictvem, tak aktuálně nemohou napravit tyto problémy, protože je z neznalosti/strachu/politické korektnosti/kalkulace nepojmenovali a nedefinovali.

Současné předsednictvo se také nevymezuje proti útisku, pronásledování zabíjení sekularistů/ateistů/humanistů v zemích islámského světa Ummy, kde je mediálně známý případ blogera Raifa Badawiho jen špičkou ledovce.

Přičemž v zemích islámského světa Ummy existují i zákony, podle nich jsou ateisté teroristé a jsou uvalovány fatvy (náboženské rozhodnutí pro sunity závazné, pro šíity doporučené) trestů smrti pro ty, kdo urazí islám, jako Geerth Wilders nebo Salman Rushdie, jejichž názory jako svobodný občan plně sdílím - lze dohledat, že je sdílejí i představitelé Bloku proti islámu, ale u současných členů předsednictva Svobodných je dohledat nelze. 

 

6) "Reconquista" a "rek Konvička" - Zde se tak ukazuje kdo stojí nebo nestojí v první línii obrany svobod islámem ohrožených - a tím je Martin Konvička, představitel Bloku proti islámu. A stejně jako nastal bod obratu postupu islámu na pyrenském poloostrově a reconquista začala v malé hornaté Asturii roku 718 bitvou u Covadongy a skončila vyhnáním muslimů z Evropy 1492, tak zda ve veřejné diskusi v ČR začal bod obratu právě díky němu či prezidentu Zemanovi ukáže zhodnocení v budoucnu.

 

7) Bolševizace OSN, kde 57 států Organizace islámské spolupráce, šikanuje Izrael - "Organizace islámské spolupráce" má 3x více obyvatel a 2x více států než má EU a díky tomu v OSN získala nejen předsednické křeslo Rady pro lidská práva pro Saudskou Arábii, ale dosáhla v historii i šikanované postavení pro Izrael, který odsoudila celkem 61x z celkových 116 provedených odsudků po celém světě. Je neobhájitelné jak je s Izraelem jednáno rozdílně - viz deset příkladů toho, jak je s Izraelem jednáno rozdílně.

 

 

8) Kolektivní vina existuje: jak pro sudetské němce, tak pro muslimy - V uvedeném Postoji Svobodných k islámu je sice, že: "Odmítáme aplikaci kolektivní viny. Trestné činy musí být posuzovány individuálně. Jsme proti plošnému odsuzování skupin na základě náboženství, národnosti či etnika", tak Svobodní obhajují i existenci jiné kolektivní viny - Benešových dekretů. Obdobně lze a musí být aplikováno i na muslimy, protože i ten nejumírněnější muslim schvaluje teroristické činy, když jsou v souladu s islámem a platí náboženské daně, z nichž část je vázána na financování násilného džihádu - teroristických činů. 

Mj. jde v tomto případě o jeden z několika příkladů celkově nekonzistentního postoje Svobodných vůči islámu a zde je vhodné připomenout i jiný pod stanov Svobodných, že "Svoboda může být zachována jedině sledováním principů, je ničena sledováním prospěchářstvía za toto prospěchářství lze považovat i strategii černého pasažára vůči islámu, kterou popsal Petr Hampl). 

 

9) Svoboda omezovaná předením pavučiny konformity hydry islámu - je poeticky vyjádřena hrozba a strategie ustavení totalitního systému pod hlavičkou islámu.  

Burka a oblékání v souladu s islámskou etikou není ze 100% svobodnou volbou, ale vynucovanou konformitou a musí se na ni pohlížet jako na "hadr na otroky". Burka je autocenzurou krásy ženy, aby byla uchráněna před násilým a znásilněním muslimy, stejně jako je politická korektnost autocenzurou krásy myšlenek lidí, aby byli uchráněni před násilým a zabitím muslimy. Na dodržování těchto konformit je dohlíženo např: ovlivňováním a cenzurou Hollywoodu islámskou organizací CAIRnáboženskými morálními policiemi v zemích islámského světa a šaría patroly domobran na západě nebo způsobem, že "Organizace islámské spolupráce" otevírá kancelář v Bruselu pro boj proti "islamofobii" v Evropě.

Tato islámská etika a konformita se ale netýká jen oblečení a vyjádřování. Obdobné "halal standardy" do určité fáze dobrovolné a od určité fáze vynucovanou celospolečenskou konformitou netvoří nezanedbatelnou část světa, přičemž má růstový trend. Islámská ekonomika je světově 8 největší a její certifikáty HALAL dobývají svět, existuje islámská soutěž krásy "Miss World Muslimah" a existují ambice v různých oblastech pro prokázání dominance islámu nad světem, jako, že muslimové chtějí Mekku středem světa časových zón. Islámská civilizace a svět Ummy je jiný a není jednotný - má více hlav, které jsou vůči sobě nepřátelské, ale vyrůstají z jednoho těla islámu a přející si následování chování proroka Mohameda.

 

10) Protektorát svobody a přirození predátoři islámu

Islamizace postupuje rychle a pro fázi zorientování se čas končí a konkrétně u Svobodných volbou předsednictva v listopadu 2015, kdy volba předsedy bude referendem kudy se má strana ubírat. Kdo nedokáže správně popsat problém a určit správně jeho prioritu, k jeho správnému řešení nedojde. Současným protektorem svobody se přirozeně stává organizace "Blok proti islámu", kde se sdružují svobodní občané, kteří jsou přirozenými predátory projevů totalitarismů, jakým islám je. Současný stav, kdy se Svobodní mohou nazývat Islámští/Strana projevy islámu tolerujících občanů je pro mě nepřijatelný, ať už podporou či názvem, jenž tuneluje a nerozumím tomu, jak stranu mohlo během 3/4 roku dynamického vývoje předsednictvo dostat do této pozice. Jsem tak pro vtisknutí programu dle Petra Hampla do postoje Svobodných a pro vypořádání se stále sílící hrozbou islamizace.

 

Čtěte na podobné téma:

Svobodní na rozcestí bojem o "zákaz projevů islámu"

Proč jako krajský předseda Svobodných neprodlužuji členství v 2015

Vysvědčení politika aneb dali mi za 2+