Volební hesla, slogany a citáty z posledních let:

1) Musíme každému zajistit stejné příležitosti, dát každému stejný odrazový můstek pro vyniknutí podle svých vlastních zásluh. Toto je navíc důležitější v ekonomickém prostředí, kde je soutěž na pracovním trhu na vysoké úrovni.

2) Potřebujeme zaměřit více pozornosti na pružnou pracovní dobu pro rodiče bez ohrožení produktivity. Doufám, že můžeme také opět ustavit naši politiku rodičovské dovolené a rodičovských příspěvků nejen dle věku dítěte, ale také dle počtu dětí, které kdo má.

3) Doufám, že budeme národem mnohogeneračních čtvrtí, kde se staráme jeden o druhého a kde se naše stáří a naše mládí může prolínat a sdílet své životy a zkušenosti.

4) Musíme mít systém, kde všechny politické strany a především PAP, musí tvrdě bojovat, zůstat pružně nezkostnatělí a vnímaví k lidem a vyhrát právo k vládě v každých volbách.

5) Musíme vytvářet Singapůrský srdeční tep kováním pevného kolektivního jádra, kolektivní pružnosti a soudržnosti. Singapůrský srdeční tep nás bude hnát kupředu k další metě.

6) Každý Singapůřan musí mít důvěru a sebedůvěru, že má v Singapůru místo.

7) Dobrá státní politika zajišťuje, že zvolíme vlády, které vytvoří dobrá vládnutí, rozšiřující náš běžný prostor a posílí naši společnost pro budoucnost.

8) Obchod je jako válka. V soutěžním obchodním světě, podniky musí průběžně hledat průlomová řešení v technologii a hledat unikátní zbraně.

9) Musíme povzbuzovat nové myšlenky a akceptovat, že některé z těchto myšlenek selžou. To je součástí a neoddělitelností učení, co funguje a co ne, takže můžeme vylepšovat naše řešení a dělat je lepšími.

10) Musíme připravit naše děti na práci, kterou stroje nedokáží – vynalézat, využívat intuice a být mistry strojů.

11) Kultura odpovědnosti, hodnoty jako poctivost, spravedlnost a sociální soudržnost jsou nejzašší ochranou k zajištění dobré politiky. Doufáme v pěkné počasí, ale musíme být vždy připraveni na dokonalou bouři.

12) Jsme ve zlomovém bodě rozvoje naší země, kdy musíme ustavit struktury, které nejlépe povedou naše děti z počátku tisíciletí a mladé pracovníky k úspěchu a tvarování našeho národa…talent více než kapitál bude kritickým faktorem produkce. Pro Singapůr je životně důležité, připravit je na budoucí ekonomiku.

13) Udržování vysoce kvalitních veřejných služeb, které jsou poctivé a schopné sloužit Singapůru a Singapůřanům.

14) Posilování naší národní identity a tvorba soudržné a dobrosrdečné komunity.

15) Musíme vykovat generaci nových pionýrů.

16) Naše budoucnost je pro nás, abychom ji vytvořili společně a dívám se dopředu prošlapáváním cesty v čele vás všech.

17) Oslavíme náš úspěch společně, protože víme, že můžeme uspět pouze společně.

18) Singapůrský příběh patří nám všem. Vložme srdce a duši pro budování Singapůru. Takto společně prosadíme a vytvoříme něco speciálního.

19) Naši senioři se pro nás obětovali. Nyní musíme naplnit jejich sny.

20) Nejsou to vládní politiky. Jsou to lidé, rodiny a jejich děti. Naše rodiny jsou to, co pro většinu z nás dělá život smysluplný.

 

Čtěte na podobné téma:

Olomoucké krajské volby 2012 - billboardy a hesla politických stran