Proto je snad tak jeho otevřenost v diskusi o asimilaci muslimů pochopitelná, ale přesto zarážející ve světě politické korektnosti a povinné citlivosti pro muslimy, u kterých se nikdy neočekává, že ji boudou oplácet. Singapur má podstatnou muslimskou menšinu, tvořenou většinou Malajci, ale také indickými muslimy. Po celou dobu své historie Singapur usiluje, aby etnické napětí v jeho rozmanité populace bylo minimalizované (etničtí Číňané tvoří největší skupinu [74%], následují je Malajci [13%], Indové a jiní - včetně mnoha lidí ze Západních zemí). Jednou v 60. letech byl Lee představitelem fúze s většinově-muslimskou Malajsii, ale brzy od toho upustil. Ve své knize o budoucnosti Singapuru, sdělil své úvahy a Ohledně posouzení pokroku v různorodé společnosti v Singapuru, uvedl, že:

"Musím mluvit otevřeně, aby to mělo vůbec smysl diskutovat, ale nechci urazit muslimskou komunitu. Myslím, že jsme postupovali velmi pěkně, dokud nepřišla islámská vlna a když mě žádáte o můj pohled, tak ostatní komunity mají snadnější integraci – získávání přátel, uzavírání sňatků a tak dále, Indové s Číňankami, Číňané s Indkami - než muslimové. To je výsledek přívalu z arabských států. Řekl bych, že dnes můžeme integrovat všechna náboženství a národy kromě islámu. Myslím, že muslimové sociálně nezpůsobují žádné problémy, ale jsou odlišní a žijí odděleně. Moje generace byla integrována, kdy jsme sedávali a jedli společně, ale nyní když chodíte do školy s Malajci a Číňany, tak je tam jídlo halal a ne-halal a stejně tak i univerzity. A oni mají tendenci sedět odděleně, aby nedošlo ke kontaminaci. Vše to vede do sociální propasti. Výsledkem je "závoj" mezi lidmi.“

Na otázku, co muslimové v Singapuru musí udělat, aby se integrovali, odpověděl: "Být méně přísní v islámských obřadech a řekli: "Dobře, budu jíst s vámi."

Lee Kuan Yew byl všeobecně považován za jednoho z předních světových stratégů a věřil, že militantní islám je sycen nejistotami a odcizením, které globalizace vytváří mezi méně úspěšnými a uvedl, že: „Po 40 letech nerovnoměrného ekonomického rozvoje, mnoho Arabů cítí vztek a ponížení, že jejich kdysi slavná civilizace byla oslabena Západem, především Amerikou a poškozena jeho nemorální kulturou".

Lee Kuan Yew identifikoval několik hlavních příčin islámského terorismu a jmenoval Saudskou Arábii a její peníze z ropy jako jednoho z hlavních viníků šíření radikálního islámu. Na otázku jak islám ovlivňuje islámský extremismus odpověděl: "Muslimové nás chtějí asimilovat. Je to pro ně cesta jednosměrnou ulicí a nemají možnost výběru. Muslimové sociálně nezpůsobují žádné problémy, ale jsou odlišní a separovaní...Islám je výlučně exkluzivní."

 

Zdroje:

https://creepingsharia.wordpress.com/2015/03/31/singapores-founding-father-we-can-integrate-all-religions-and-races-except-islam/

http://www.theaustralian.com.au/business/business-spectator/lee-kuan-yew-and-how-to-fight-islamic-terrorism/news-story/737c93eaaf75e8526e65fea2bc5f02e5

 

Čtete na podobné téma:

Citáty prezidenta Singapuru Tony Tana o patriotismu, obraně a vizi přípravy pro budoucnost

Čím 57 let vyhrává volby vládní, singapurská, vlastenecká strana PAP?