1) Nabízená přelepka "v eShopu Svobodnných"

 

2) Obhajoba přelepování Svobodnými

Články:

Tomáš Grygar: Boj proti EU samolepkou na SPZ není přestupkem (16.5.2016)

Petr Mach: Názor není zločin (26.5.2016)

Rozjíždíme kampaň „Názor není zločin“ (31.5.2016)

Billboardy:

Sociální sítě:

 

3) Obdobné případy v minulosti a jinde

Dopravní značení musí být pro účastníka provozu (okamžitě) jasné a jednoznačné dle předpisu a není prostorem pro kreativní projevování názoru. Stejně jako "přelepka RZ Svobodných" jsou a byly nepřípustné obdobné případy:

3.1) Lepení znaků EU při vstupu ČR

V roce 2004 podléhala část populace euforii ze vstupu ČR do EU a lidé si lepili její symboliku i na RZ za což byli pokutováni - viz Za samolepky EU na značkách hrozí pokuty.

Přičemž trh zareagoval na tuto poptávku ukázky své sounáležitosti s EU nabídkou homologovaných rámečků pro RZ s vizuální podobností RZ se symbolikou EU - viz Rámeček pod SPZ - proužek EU.

 

3.2) Úpravy SPZ ve španělském Katalánsku

Katalánští separatisté, patrioti a podporovatelé nezávislosti přelepují znak Španělska "E" na znak Katalánska "CAT".

Ve Španělsku je ilegální pozměňovat RZ. Samotná přelepka ilegální není a bývá umísťována vedle RZ. Auta s touto symbolikou jedoucí do ostatních částí Španělska mimo Katalánsko dostávají pokuty. V samotném Katalánsku nejsou, kvůli velkému rozšíření podpory nezávislosti mezi policisty, pokuty často vynucovány. 

 
3.3) Změna panáčků v semaforu

Umělec ze skupiny ztohoven byl odsouzen za úpravu semaforů pro chodce výměnou tvarů panáčků.

Praha chce stíhat umělce, který „rozhýbal“ semafory

Výtvarník ze Ztohoven nezaplatil pokutu za semafory, dostal měsíc vězení

 

4) Jak to vlastně je a jak by mohlo být

V současnosti je vydávání registračních značek řízeno zákonem č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a jejich podoba je určena vyhláškou č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel. Registrační značky vydané v ČR po 1. květnu 2004 obsahují na levém okraji modrý pruh s dvanácti žlutými hvězdami a zkratkou země (CZ). Toto označení mají shodné všichni členové Evropské unie. Liší se pouze zkratkou země, které má každý stát odlišné. V rámci zemí EU tento modrý pruh s dvanácti žlutými hvězdami a zkratkou země nahrazuje Mezinárodní Poznávací Značku (MPZ) země - viz situace ve Velké Británii:

 

Přičemž ve Velké Británii byly do vzheldu RZ systémově zohledněny požadavky a názory občanů s (ne)souhlasným postojem a (ne)podporou nižších a vyšších územně-správních celků a lze tak mít např. RZ se symbolikou nejen EU, ale také Velké Británie, Anglie, Skotska apod.

 

Ve stejné logice, tak symbolika EU nemusí být v ČR nahrazena jen znakem ČR, ale i např. zemským znakem Moravy či Slezska.

 

5) Závěrem

Přelepka RZ Svobodných je stejně nepřípustná jako úprava jakéhokoli jiného dopravního značení - např. přelepování nebo úprava dopravní značky "I30 - státní hranice".

"Projevováním názoru" nelze omlouvat páchání "zločinů". Od přelepování dopravního značení po ty nejzávažnější. Místo řešení této problematiky systémově správným postupem iniciace, návrhu a schválení různých variací RZ pro ČR, je řešení skrze "přelepky RZ Svobodných" jen další ukázkou toho, čím současní představitelé Svobodných pravicové a mentálně dospělé voliče odrazují.

 

 

Čtěte na podobné téma:

Osobní zkušenost s požadavkem na změnu dopravního značení

Slezsko: Cesty budoucího národního obrození