Jedno z úvodních hlasování na sněmu zatím v plném počtu delegátů. 

Mezi delegáty byla i kandidátka do senátu v Olomouckém kraji a představitelka "Naštvaných matek" Eva Hrindová

Řeč jednoho z delegátů po němž odešla čast podporující "Blok Proti islamizaci" (BPi) v čele s Janou Volfovou.

Pracovní hlasování zbylých členů o potvrzení usnášení-schopnosti sněmu v prvním patře místa konání sněmu.

 

Počítání delegátů, kteří opustili sněm v přízemí místa konání sněmu a uznání si porážky a usnášeníschopnosti zbylého Konvičkovo-Hamplovského křídla BPI. Hlavním důvodem odchodu byl podle vyjádření odcházejících priorita kandidování v krajských volbách a pokračování ve spolupráci s politickou stranou Úsvit-NK.

Podepisování předpřipravených archů o času opuštění sněmu a vzdání se odpovědnosti za případné dluhy BPI vůči politické straně Úsvit-NK. 

Hlasování o vyloučení předsedy BPI Martina Konvičky téměř 100% přítomných delegátů včetně Petra Hampla.

Ex-předseda BPI Martin Konvička již s odebraným hlasovacím lístkem delegáta. 

Hlasovací lístek delegáta ex-předsedy BPI Martina Konvičky. 

 

Čtěte na podobné téma:

Z konference "Evropa, imigrace a islám"

Ze semináře "Imigrační krize a islám" v poslanecké sněmovně parlamentu ČR