Vybral jsem následující příklady, proč navzdory vyšším finančním možnostem na propagaci skrze získané české a evropské dotace a hlavně kapitál zájmové skupiny hazardního průmyslu miliardáře Ivo Valenty (Soukromníci), došlo z dlouhodobého hlediska k destrukci potenciálu na dvojciferné volební zisky a na dominanci české politiky á la italské Hnutí 5 hvězd založené v roce 2009, tedy stejném kdy vznikli Svobodní.

1) Libertariánské jádro vynucující individualismus na úkor osobní svobody

Svobodní mají stabilní jádro cca 0,5% libertariánských podporovatelů a voličů pro než jsou přirozeným a jediným spádovým místem, které funguje jako ideologické a kinder-managementské "anti-pojivo" pravicových svazáků, vynucujících individualismus na úkor osobní svobody a kdy se v průběhu existence strany k němu a od něj, s roční fluktuací odhadem cca 40%, napojují a zpravidla až znechuceně odcházejí zastánci různorodých liberálně-konzervativních proudů, pro něž jsou Svobodní jednou z několika možností. Že je skutečné těžiště Svobodných v libertariánství ve spektru liberálně-konzervativních postujů dokládá také, že mezinárodně Svobodní byli/jsou členstvím vázáni jen v International Aliance of Libertarian Parties a Interlibertarians.

 

 

2) Svobodní: "Islám není opakem svobody a nikdy neuznáváme kolektivní vinu"

Pro Svobodné islám není opakem svobody a ve svém oficiálním impotentním postoji Svobodných k islámu je, že: "Odmítáme aplikaci kolektivní viny. Trestné činy musí být posuzovány individuálně. Jsme proti plošnému odsuzování skupin na základě náboženství, národnosti či etnika", tak Svobodní, přesto obhajují i existenci jiné kolektivní viny - Benešových dekretů. Na tento příměr bylo i Petrem Machem odpovídáno mlčením a ukončením konstruktivních diskusí. Že obdobně lze a musí být aplikováno i na muslimy, protože i ten nejumírněnější muslim schvaluje teroristické činy, když jsou v souladu s islámem a platí náboženské daně, z nichž část je vázána na financování násilného džihádu - teroristických činů Svobodní neuznávají a zaujímají strategii černého pasažéra v obraně svobod svým ne-proti-islámským postojem (ne-Reaganovské ustupování přizpůsobováváním se). V případě problémů během následných pokročilejších fází islamizace (či libanonským scénářem) pak lze předpokládat jejich opuštění teritoria po vzoru západního "white-flight" u muslimských NO-GO zón, z ČR ideálně do Liberlandu či destinací dle webu kamemigrovat.cz z Ludwig von Mises Institut, o.s. jenž se personálně i myšlením silně překrývá s "jádrem" Svoboných a pro něž i muslimka může být sluníčkářským pohledem libertariánka.

 

Zde je vhodné uvést citát o spoluzodpovědnosti za (vzájemnou) toleranci od Sira Karla Raimunda Poppera: "Trval jsem na tom, že musíme být tolerantní. Ale také se domnívám, že tato tolerance má své meze. Nesmíme věřit těm anti-humanitárním náboženstvím, které nejen káží destrukci, ale také podle toho jednají. Protože pokud bychom je tolerovali, tak bychom se stali spoluodpovědnými za jejich činy."

 

3) Petr Mach: Představitel národního ne-odporu, ustupovač islámu, který vidí imigraci jako strašáka

Cca 77 z 196 videí na youtube Svobodných má ve svém názvu "Petr Mach" a obdobně dominantní zastoupení je v článcích na webu Svobodných. Pod tlakem okolností se průběžně projevilo, že většina Svobodných, včetně Petra Macha, nejsou stranou jednoho tématu "SVOBODY" a její obrany do roztrhání těla, ale že jsou plní sluníčkářství, se zbabělostí pojmenovávat věci pravými jmény a alibismu:

- Sluníčkářské fráze typu hodný islám, zlý islamismus dokládající mix neznalosti, naivity a zbabělosti (Ustupovač islámu Mach (Svobodní) vyškolen obránci svobody Reaganem a Wildersem);

- Výroky "doufám, že nebudeme stranou anti-islámskou nebo národního odporu";

- Výroky o nerovnosti žen a jejich vlastnictví: "Měníte zákon o branné povinnosti, kde se v rámci genderové vyváženosti počítá i s odvody žen na vojnu. Ženy jsou ale naše květiny, o které máme povinnost pečovat. Takže, jestli vy z ANO nejste gentlemani, tak my Svobodní vám naše ženy nedáme. O obranu naší země se musíme postarat my muži." - https://web.svobodni.cz/clanky/petr-mach-7-rad-zdarma-pro-ministra-financi-babise-ktery-neumi-hospodarit-s-nasimi-penezi

- "Tak nám není obecně blízký postoj, který dělá z imigrantů nějakého strašáka, takže v tomhle bychom s UKIPem nesouhlasili" (5/2014 http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/1355625)

Když tak dojde na lámání chleba, tak Svobodní, nejsou členové ani v blízkosti názorového proudu tzv. "Svobodného bratrstva". 

 

4) Nekonzistentní Petr Mach: "Neintervenovat! Ale financuji Kurdský separatismus"

V současné době "islámského náboženského obrození" reformním saláfismem Muslimského bratrstva, v islámském i západním světě, prosazujícího návrat ke kořenům praxe předků pro znovuzískání hrdého kalífátu na světové scéně, jenž zmizel s rozpadem Osmanské říše, kdy je islámský svět v jejich očích pokořován westernizací a kdy k němu postupně přirozeně inklinují muslimové od různě znečištěných forem islámu, je jedním z bojišť těchto islamistů Sýrie, kde bojuje na 30 různých frakcí, každá se svými zájmy a z nichž jedna - 10ti tisícová YPJ kurdského socialismu, komunismu a nacionalismu, byla Petrem Machem spozorována 1000 americkými dolary pro boj proti ISIS. Marxistická, pro vládu Syrské arabské republiky teroristická, historicky následnická kurdských kmenů spolu-podílejících se na arménské genocidě spolu s Turky v roce 1915 byla mj. také navíc upřednostněna před podporou jiného ženského sboru bojujícího v Sýrii hájícího republikánské hodnoty - Lvicemi Sýrie: Assadova ženského sboru národní obrany z elitní „republikánské gardy“.

 

 

5) Systémový sociální inženýring členů

Ve Svobodných je výše členských poplatků pro členy nespravedlivá a pro organizaci kontraproduktivní. V ČR se obecně aktivně politikou zabývá jen cca 150 tisíc lidí, kteří jsou členy politických stran a hnutí a touto malou konkurencí je dána také nízká kvalita z nich vygenerovaných představitelů. Na rozdíl od největší singapurské strany PAP, s cca 650 tisíci členy, kde je roční členství ve výši cca 160 Kč (vzhledem k vyšším výdělkům i nákladům odpovídá cca 100,- Kč pro ČR) se náklady na členství v politických stranách v ČR pohybují v od 200,- po 1000,- Kč právě u Svobodných s různými zvýhodněnými sazbami, např. pro studenty ve výši od 50,- po 300,- Kč právě u Svobodných (viz Porovnání výše členských poplatků politických stran v ČR). To způsobuje rozdíl v přístupu, kdy se nadšení mladší studenti ideově hledají, vybrušují své názory a učí pravidla s arogancí dnešní doby a starší členové v produktivním věku s praktickými zkušenostmi, kteří znají nejen pravidla, ale i výjimky, jsou nuceni být s nimi konfrontováni - neprodloužení členství z ekonomických důvodů je pak výrazným faktorem a systémově funguje jako "anti-pojivo" s výsledkem roční fluktuace členské základny cca 40% a setrvávání v řádu cca stovek členů a cca 2% volební podpory.

 

6) "Svobodní" nově "Synotní", pro něž je "svoboda" zbožím ne značkou

V krajských volbách 2016, kromě 2 krajů, kandidovali Svobodní společně se Soukromníky, které reprezentoval miliardář a majitel hazardní firmy SYNOT, který nasypal do společné kampaně na cca 12 miliónů Kč - v poměru cca 1:10 za něž si tak prakticky, do té doby neznečištěnou, značku "Svobodní" koupil. Vedle Ivo Valenty a Tomáše Pojonka, který do zlínské krajské kampaně, kde koalice Svobodných a Soukromníků dosáhla na 8%, ze svého investoval navíc přes 400 tisíc Kč (viz "Svobodní" a "Soukromníci" jako "Synotní" a "Synotníci" miliardáře Ivo Valenty), se zde díky pivu "PIVOŠ" za 7,- Kč apod dostal do krajského zastupitelstva i předseda představenstva fy. SYNOT Ing. Michal Dvouletý.

  

 

7) Straničtí funkcionáři pracující jako europoslanečtí asistenti - horší než raný Babišismus

Jako europoslanec začal Petr Mach financovat (rozpočet 600 tisíc Kč na měsíc) jako své osobní asistenty až 14 lidí (43 tisíc Kč/měsíc/osobu), z nichž většina ve Svobodných zaujímá nebo zaujímala výkonové funkce. Existence finanční vazby ničí nezávislost a systémově je nepřijatelná. Jelikož tento stav ale stanovy neupravují morálně pružně je podle reprezentantů Svobodných vše OK. Je to ale prakticky horší stav, než ranná fáze "Babišismu", který v počátcích rozpumpovávání a fungování svého hnutí do vybraných stranických funkcí přivedl své podřízené. Petr Mach, který z vybraných stranických funkcionářů udělá své podřízené v už zavedené straně je neobhájitelný.

Na podzim 2014 to byli: Miroslav Jahoda (člen ReV); Martin Pánek (člen ReV); David Bartas (člen ReV); Alois Sečkár (republiková kancelář); Martin Javůrek (republiková kancelář); Josef Káles (člen ReV); Kateřina Kašparová (tisková mluvčí); Radim Smetka (místopředseda); Petr Pořízek (volební manažer); Jiří Kubíček (pražský předseda); Pavel Pešan (pražský místopředseda); Karel Zvára (místopředseda); Jana Payne (manželka místopředsedy).

Léto 2016: Radim Smetka (místopředseda); Tomáš Grygar (krajský místopředseda); Martin Javůrek(republiková kancelář); Josef Káles (místopředseda); Kateřina Kašparová (tisková mluvčí); Petr Pořízek (volební manažer);

Stejně jako jsem v roce 2013 upozorňoval na tento typ chování u ANO a Úsvitu (Josef Zbořil: Pozor na Babišovo ANO a Okamurův Úsvit!), tak od roku 2015 nejen já říkám obdobu: Pozor na Machovi Svobodné!

 

8) Nepravicové vyzývání k nerespektování zákonů

Za zřejmě největší ne-pravicový počin Svobodných a odhánění mentálně dospělých, konzervativních a pravicových voličů byla výzva k porušování zákona přelepováním SPZ z dílny asistenta europoslance Petra Macha, krajského místopředsedy, lídra Svobodných v olomouckých krajských volbách 2016 a studenta 3. ročníku olomoucké právní fakulty Tomáše Grygara - viz Přelepka Svobodných na SPZ je nepřípustná a umocňuje čím odrazují mentálně dospělé, konzervativní a pravicové voliče.

 

 

Závěrem 

Jak řekl Bastiat: „To nejhorší, co se může stát dobré věci (v tomto případě prosazování svobodomyslného tvůrčího kapitalismu) je, ne že je na ní dovedně útočeno, ale že je neschopně bráněna." Svobodní se sami nestali etalonem, který lze vzít a aplikovat pro celou společnost - za což nesu také cca 1% odpovědnost (cca 4 roky z 7 let existence Svobodných jsem byl 1 z 49 členů REVu). Svobodní se přestali chovat jako ochránci svobod stojící v první linii, ale jsou jen ochránci marketingové značky skrze níž pobírají dotace a ekonomicky profitují s cílovou strategií dostat se nad 5% a výhledem, že budou jazýčkem na vahách a že podpoří vládu s lidovecky akademicky-knížecími radami o vyrovnaném rozpočtu s komplexní strategií human-action zezdola, přičemž to je to povrchní libertariánství-anarchismus co je ve Svobodných dominantní silou a anti-pojivem branícím vytvořit silnou pravicovou stranu. Historicky odvážný Czechxit z roku 2009, který přivedl ke Svobodným nejen mě, se dnes již stal prakticky mainstreamem a doba kdy Svobodní byli přirozeným spádovým místem pro pravicové aktivní lidi skončila a prakticky nejviditelnější ze Svobodných - Mach, Pánek, Káles, Jahoda atd. jsou financovaní z (politických a dotovaných) neziskovek a jen prodávají povrchnost pod maskou svobody - a voliči to vidí v různých tématech a hlasy oceňují. 

I když se cítím libertariánským republikánem a libertariánství beru jako pravicovou perlu, protože pokládá správné otázky, tak to neznamená, že dogmaticky ve všem a vždy souhlasím a Svobodné už jsem tak pro jejich falešnost připomínající EU volit nemohl.

 

Čtěte na podobné téma:

"Svobodný občan" je přirozeným predátorem islámu a jeho projevy netoleruje

Svobodní na rozcestí bojem o "zákaz projevů islámu"

Proč jako krajský předseda Svobodných neprodlužuji členství v 2015

Vysvědčení politika aneb dali mi za 2+