Padlí vojáci armády ČR pod vedením NATO-ISAF - nadrotmistr Nikolaj Martynov (*1979); praporčík Milan Štěrba (*1972); rotný Radim Vaculík (*1979); rotmistr Robert Vyroubal (*1980); rotmistr Adrian Werner (*1979); rotmistr David Beneš (*1986); četař Ivo Klusák (*1980); desátník Libor Ligač (*1981); desátník Jan Šenkýř (*1975); rotmistr Jaroslav Lieskovan (*1975) a nadpraporčík Jiří Schams (*1972) - byli součástí koaličních sil bojující spolu se silami Afghánské islámské republiky pod vládou Hámida Karzaje pro zajištění nejdříve Kábulu a okolí proti TálibánuAl-Káidě a místním bojůvkám a poté i celé Afghánské islámské republiky.

Plný název Afghánistánu zmiňuji záměrně pro uvědomění si, že jde o nezávislý stát islámského světa Ummy a 99% jeho populace, dle výzkumu PEW, podporuje právo šaría, přičemž obě strany daného konfliktu hájí ideologii islamismu - jen s různou podporu mudžáhidů (na západě nesprávně označovaní jako džihádisté s negativním vyzněním). Pro příklad uvádím vybraná znění z jeho současné ústavy, za kterou prakticky i vojáci armády ČR bojují, brání ji a umírají. 

Ústava Afghánistánu (2004)

Ve jménu Boha, nejmilosrdnějšího, nejslitovnějšího, chvála Alláhovi, ochraňovatele a udržovatele světů, chvála a mír s Mohamedem, jeho posledním prorokem a jeho učedníkům a následovníkům.

PREAMBULE
My lidé Afghánistánu:
- pevně věřící ve všemohoucího Boha, spoléhající na jeho božskou vůli a dodržování svatého náboženství islámu;
- oceňujeme oběti, historických bojů, džihádu a samotného vzdoru všech národů Afghánistánu, obdivující nejvyšší postavení pro mučedníky za svobodu země;

Článek 1
Afghánistán je islámskou republikou, nezávislým, jednotným a nedělitelným státem.

Článek 2
Posvátné náboženství islám je náboženstvím Islámské republiky Afghánistán. Následovníci jiných náboženství mají svobodu vyznání v mezích zákona při výkonu a plnění svých náboženských rituálů.

Článek 3
Žádný zákon nesmí být v rozporu s principy a ustanoveními svatého náboženství islámu v Afghánistánu.

Článek 18
Počátek kalendářního roku země musí být založen na Hidžře - na přesídlení Proroka (mír s ním) z Mekky do Medíny.

Článek 19
...státní znak Afghánistánu se skládá…kde je v horní polovině napsána posvátná fráze "Není boha kromě Alláha a Mohamed je jeho prorokem a Alláh je velký"...

Článek 20
Hymna Afghánistánu musí být v paštštině se zmínkou o tom, že "Alláh je velký" a také musí být zmíněna jména kmenů Afghánistánu.

Článek 54
Rodina je základním pilířem společnosti a musí být chráněná státem. Stát přijme nezbytná opatření k dosažení fyzického a duševního zdraví rodiny, zvláště dítěte a matky, výchovu dětí, jakož i odstranění souvisejících tradic v rozporu s principy posvátného náboženství islámu.

Článek 62
Jedinec, který se stane prezidentským kandidátem musí mít následující kvalifikaci: 1. musí být občanem Afghánistánu, muslimem, narozený afghánským rodičům a nesmí být občanem jiné země...

Článek 63
Před nástupem do úřadu, složí prezident, v souladu se zvláštními postupy stanovenými zákonem, následující přísahu: "Ve jménu Boha, nejmilosrdnějšího, nejslitovnějšího, přísahám ve jménu Boha všemohoucího, že se podřídím a budu chránit svaté náboženství islám…"

Článek 74
Před nástupem do úřadu, složí ministři tuto přísahu, v přítomnosti prezidenta: "Ve jménu Boha, nejmilosrdnějšího, nejslitovnějšího, přísahám ve jménu Boha všemohoucího, že budu chránit svaté náboženství islámu…"

Článek 119
Členové Nejvyššího soudu složí následující přísahu při nastoupení do úřadu v přítomnosti prezidenta: "Ve jménu Boha, nejmilosrdnějšího, nejslitovnějšího, přísahám ve jménu Boha všemohoucího, že budu dosahovat práva a spravedlnosti v souladu s principy svatého náboženství islámu…"

Článek 149
Principy dodržování podstaty svatého náboženství islámu, stejně jako islámského republikánství nelze pozměňovat. Změny základních lidských práv se povolují pouze pro jejich zlepšení....

Ano. Vojáci armády ČR, jako koaliční partneři vládních sil Afghánské islámské republiky prakticky bojují a umírají za Alláha, džihád a islamismus „Islámské republiky Afghánistán“.

Islámský svět prochází vnitřním (násilným) džihádem mezi muslimy o "pravou" tvář islámu a je krvavější než vnější džihád proti nevěřícím v Alláha, jakkoli se nám to po islámských teroristických útocích ve světě může zdát jinak (viz 450 z 452 sebevražedných útoků v roce 2015 bylo od muslimských extrémistů). Přičemž co muslimy spojuje, je přítomnost nemuslimských armád a nemuslimského vlivu v islámském světě a motivuje je k terorismu. Proč se jako ČR angažujeme v tomto konfliktu musí obhájit někdo jiný, ale dívejme se do budoucna.

V blízké budoucnosti by ambice ČR měly být přehodnoceny a místo podpory té které islamistické frakce v tom kterém státu dle geopolitických šachů mocností se orientovat na skutečné zajištění bezpečnosti, zájmů a hodnot ČR, schopnosti splnit okamžitě spojenecké závazky v nejblížším okolí a pokud vysílat expediční síly mimo státy NATO, tak ne dál než na hranice evropského, západního světa - jako např. židovského Izraele nebo křesťanské Arménie, které jsou dnes a denně pod tlakem negativních projevů islámu a islamistiské politiky jejich sousedních států.

 

 

Čtěte na podobné téma:

Začarované kruhy afghánské

Izraelský premiér Netanyahu: „Evropa a zbytek světa musí dnes povstat spolu s námi“!