Vlastní cíle strany tak definuje článek II této stranické ústavy:

ČLÁNEK II –Cíle strany

Strana je národním hnutím věnující se sloužení našemu národu a rozvíjení blahobytu našeho lidu. Za tímto účelem stranické cíle jsou:

(a) Zachovávání, ochraňování a bránění nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Singapuru.

(b) Zajišťování svobody a rozvíjení blahobytu Singapuřanů skrze reprezentativní a demokratickou vládu.

(c) Zachovávání multi-rasové a multi-náboženské společnosti, v které lidé z různými kořeny a přesvědčeními spolu žijí harmonicky jako spoluobčané, a prohloubovat naši národní identitu a závazek k Singapuru.

(d) Udržovat dynamickou ekonomiku, která vytváří kvalitní pracovní místa a lepší životní podmínky pro všechny, a umožňuje každému Singapuřanovi dosáhnout jeho plného potenciálu.

(e) Budovat fairovou a spravedlivou společnost, která podporuje individuální úsilí a rodinnou odpovědnost, a zároveň zajišťuje komunitu a vládní podporu pro bezbranné a nešťastníky.

(f) Posilovat otevřenou a soucitnou meritokracii, s příležitostmi pro Singapuřany, aby rozvíjeli své dovednosti v různých oblastech, aktivně podporovat ty, kteří začínají s málem, a pomáhat pro dosažení úspěchu v každé fázi života.

(g) Rozvíjet demokracii činů, kde občanství ztělesňuje jak práva, tak povinnosti, a rozvíjí smysl pro kolektivní odpovědnost a společenskou akci.

(h) Reprezentovat a sloužit všem Singapuřanům citlivě a zodpovědně, pozorně k bezprostředním hrozbám, se zřetelem na dlouhodobé výzvy a příležitosti, a vládnout čestně a poctivě.

 

Čtěte na podobné téma:

Premiér Singapuru z let 1960–1990: „Můžeme integrovat všechna náboženství a rasy, kromě islámu“

Čím 57 let vyhrává volby vládní, singapurská, vlastenecká strana PAP?

Citáty singapurského otce zakladatele Lee Kuan Yewa o svém konfuciánském vůdcovství

Jak Singapur poráží růst své muslimské populace a islámský proselytismus