Petra Jeřábková (39) od roku 1998 sbírala obchodní a manažerské zkušenosti v oblasti lidských zdrojů ve společnostech Johnson & Johnson, GE Capital a T-Mobile, kde se zaměřovala vedle restrukturalizace podniku především na řízení výkonu, rozvoj senior manažerů a výběr zaměstnanců na klíčové pozice ve společnosti. Od roku 2010 působí ve společnosti Siemens.

Petra Jeřábková má technické a ekonomické vzdělání, získala titul Master of Science na Sheffield Hallam University při ČVUT v Praze v oboru Strategické řízení lidských zdrojů.

Svůj volný čas věnuje rodině, fotografování a rekreačnímu sportu.