Pavel Fekar nastoupil do advokátní kanceláře Baker & McKenzie v roce 2005 a jako vedoucí týmu se zde věnuje komplexnímu daňovému poradenství v oblasti fúzí a akvizic a právu obchodních společností. Specializuje se především na mezinárodní daňové otázky, v uplynulých letech poskytoval poradenství a právní zastoupení řadě nadnárodních společností při řešení transakcí a daňových sporů v České republice.

Pavel Fekar absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor mezinárodní obchod a účetnictví, Institut rakouského a mezinárodního daňového práva Univerzity ekonomie a obchodní administrativy ve Vídni a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je členem Komory daňových poradců České republiky a České advokátní komory. Pavel Fekar je autorem řady odborných článků v zahraničních publikacích. Hovoří plynně anglicky a německy.

Související