Základní poslání AFI, podporu přímých zahraničních investic do České republiky a podporu exportu investic a investičních služeb do zahraničí, chce staronové vedení Sdružení naplňovat a rozvíjet několika směry. Těžiště aktivit bude spočívat v širší spolupráci se subjekty v ČR a zahraničí, dále pak v rozšíření portfolia potenciálních investorů a intenzivnějším marketingu. Zachovány budou ale také tradičně nastavené a fungující aktivity a spolupráce s agenturou CzechInvest, například v oblasti zlepšování investičního prostředí.

Ve svém dalším funkčním období chtějí Kamil Blažek a Petra Rychnovská zintenzivnit zahraniční marketing Česka formou investičních seminářů a roadshows. Dále také plánují posílit lákání investorů i z méně tradičních teritorií a sektorů.

 

Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFIKamil Blažek (42) byl předsedou AFI poprvé zvolen v roce 2010. Kromě toho je také partnerem v mezinárodní advokátní kanceláři Kinstellar v Praze. Má více než 20leté zkušenosti v oblasti obchodního práva, transakčního poradenství a mezinárodních investic v Česku, východní Evropě, bývalém Sovětském svazu a Číně. Před vznikem Kinstellar působil v globální právní firmě Linklaters, v 90. letech ve významné české advokátní kanceláři. Hraje ragby a působil i ve vedení České ragbyové unie.

 

Petra Rychnovská, místopředsedkyně Sdružení pro zahraniční investice – AFIPetra Rychnovská (36) je spoluzakladatelkou a současnou partnerkou společnosti ASB Group, která se od založení v roce 2002 rozrostla na nadnárodní poradenskou organizaci. ASB nabízí jedinečnou kombinaci služeb v souvislosti se založením, správou, řízením a likvidací firem. Petra Rychnovská v ASB rozvíjí strategické plánování a business development, kromě toho také vede český mzdový tým a je specialistkou na realitní klienty, kteří tvoří významnou část portfolia.