Kamil Doležel (39) bude mít za úkol konsolidaci, stabilizaci a další rozvoj celé skupiny, která vznikla fúzemi několika společností. Společnost zajišťuje laboratorní vyšetření na území celé ČR. Peter Lednický bude i nadále zastupovat zájmy vlastníka (Mid Europa Partners) a nově společně s Kamilem Doleželem konsolidovat a řídit společnosti v obou zemích.

„Mezi mé hlavní úkoly v pozici generálního ředitele bude patřit kromě zajištění bezproblémového chodu společnosti jeho celková integrace, optimalizace a stabilizace v celé České republice s cílem zachovat a rozšířit pozici na trhu, generovat růst v tržbách a dosahovat cílů dle zájmů akcionáře. Naší partneři a zákazníci očekávají kvalitní služby s dalšími přidanými hodnotami, které jim budeme chtít nadále zajišťovat. Současně se však zaměříme na rozšiřování o další nové možnosti, pomocí kterých se budeme chtít více přiblížit potřebám a požadavkům našich zákazníků. Našim cílem je poskytování vysoce kvalitních a standardizovaných služeb v rámci celé ČR,“ dodal Kamil Doležel.

Kamil Doležel má vice než 8letou praxi v oblasti vedení a řízení privátního zdravotního sektoru, kde působil na postu ředitele pro strategii, obchod a marketing ve společnosti Santé GROUP, dále jako jednatel slovenské pobočky a místopředseda představenstva společnosti BENEFITY, kde se podílel na celkovém rozvoji a strategii. Současně řídil a konsolidoval speciální projekty ve veřejném zdravotnictví. Před příchodem do AeskuLabu pracoval jako generální ředitel ve společnosti Senior Holding.

Vystudoval Pedagogickou univerzitu, Fakultu informačních technologií v Hradci Králové se specializací na management pro rekreační sport a cestovní ruch.