„Danielovi Helerovi bych rád poděkoval za těch spoustu let a vše, co pro Českou spořitelnu a její klienty udělal. Je za ním obrovský kus práce, vybudoval z ryze retailové banky jednoho z nejsilnějších korporátních hráčů na českém trhu. A v tomto trendu budeme i dále pokračovat,“ uvedl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny. „Daniele Peškové přeji mnoho úspěchů. Věřím, že kromě vysoké profesionality bude velkým přínosem pro řízení banky také ženský element,“ dodal.

 

Daniela Pešková, členka představenstva zodpovědná za retailové bankovnictví České spořitelnyDaniela Pešková přišla do České spořitelny koncem roku 2007 vést Provoz banky pro drobnou klientelu, v roce 2012 už vedla celý Provoz banky. Od ledna 2015 je ředitelkou pobočkové sítě a distribuce. V bankách však působila na manažerských pozicích už dříve: v letech 2004 až 2007 ve slovenské Tatrabance, od roku 1998 až do 2003 pak v různých vedoucích rolích v GE Capital a GE Money v ČR ale například také v Maďarsku. Vystudovala pražskou VŠE.Pavel Kráčmar, člen představenstva zodpovědný za korporátní bankovnictví a finanční trhy České spořitelnyPavel Kráčmar je ve Finanční skupině České spořitelny od června 2000, kdy se stal šéfem Investiční společnosti České spořitelny. V bance pak prošel více manažerskými funkcemi, 2001 až 2006 vedl obchodování na finančních trzích, od roku 2007 do června 2010 řídil řízení bilance banky a do současnosti byl ředitelem retailových investic finančních trhů. Před Českou spořitelnou působil v GE Capital Bank, České národní bance či Geoindustria Laboratories. Je absolventem pražské ČVUT.

 

Po udělení příslušných souhlasů by mělo představenstvo pracovat v tomto složení:

Tomáš Salomon - předseda představenstva zodpovědný za štábní funkce, provoz a IT

Wolfgang Schopf - místopředseda představenstva zodpovědný za finanční řízení

Karel Mourek - člen představenstva zodpovědný za řízení rizik

Daniela Pešková - členka představenstva zodpovědná za retailové bankovnictví

Pavel Kráčmar - člen představenstva zodpovědný za korporátní bankovnictví a finanční trhy