Ivan Duda vystudoval kybernetiku na FEL ČVUT. V  bankovnictví působí od roku 1993. V průběhu své profesionální kariéry zastával řadu nejvyšších manažerských pozic v bankách a finančních institucích v České republice a na Slovensku. Několik let se také věnoval manažerskému poradenství. V ČMZRB bude zodpovídat za oblast financí a řízení rizik.

Ivo Škrabal vystudoval ekonomii na VŠDS Žilina. V letech 1993 - 1996 pracoval v Ekoagrobance, v úseku Treasury. Od roku 1996 působí v ČMZRB, kde zastával různé manažerské funkce, byl odpovědný za řízení aktiv a pasiv banky, obchody na finančních a kapitálových trzích a finanční řízení produktů pro MSP a municipality. V ČMZRB bude zodpovídat za oblast řízení obchodu.