Viktor Fiala (55) má dlouholeté zkušenosti z řídicích funkcí ze širokého spektra průmyslových sektorů. Dva roky vedl investiční projekty v Lesy Krnov, poté sedm let působil jako ředitel společnosti KKH Brno, firmy zaměřující se na tepelnou techniku. Od roku 2002 do 2004 byl obchodním ředitelem a členem představenstva největšího tuzemského výrobce nábytku Jitony. V nábytkářském sektoru zůstal i na své další pozici, kdy byl v letech 2004 až 2009 zodpovědný za restrukturalizaci společnosti Terco CB v Telči.

V roce 2009 nastoupil do společnosti SAFINA, kde působil až do února 2016, nejdříve jako obchodní ředitel a po pěti letech byl jmenován na post generálního ředitele. V SAFINĚ vedl obchodní aktivity na českém trhu i výrazně pro-exportně orientovanou strategii se zaměřením na klíčové trhy na evropském, americkém a asijském kontinentu. 

Viktor Fiala vystudoval obor projektování a konstrukce letadel na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Po absolvování se věnoval akademické a výzkumné činnosti. V 1985-88 byl zaměstnán ve Výzkumném ústavu elektrických spojů točivých a následně zastával místo odborného asistenta na domovské katedře letadel na FS VUT v Brně.

Zajímá se o turistiku a sport a hovoří anglicky a německy.

Související