Michal Prokeš je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V oblasti komunikace a marketingu sbírá zkušenosti od roku 2008. Pracoval u developerské společnosti Ekospol, v agentuře Native PR měl na starost klienty Unipetrol, Benzina, Česká kancelář pojistitelů, KPMG, Neckermann Cestovní kancelář a další. V roce 2012 nastoupil do České televize, kde do roku 2017 řídil komunikaci vlastní tvorby a off air marketingové aktivity, od roku 2017 vedl navíc agendu interní komunikace a Diváckého centra. V roce 2018, kdy byl pověřen řízením oddělení Komunikace a vnějších vztahů, získala Česká televize Českou cenu za PR v kategorii krizové komunikace.   

„Jsem nesmírně rád, že se role šéfa komunikace Nadace České spořitelny ujímá zkušený expert Michal Prokeš. Nadace prochází velkou změnou a v období, kdy svou činnost směřuje k systémovým změnám v oblastech vzdělávání a sociální podnikavosti, potřebuje i zcela nový způsob komunikace," říká Ondřej Zapletal, ředitel Nadace České spořitelny.
Související