Petr Vlach (51) strávil s výjimkou osmileté zkušenosti ve společnosti ČZ ve Strakonicích, kde řídil kvalitu v rámci divize Auto, celou svoji profesní kariéru v Kovosvitu MAS. Když se v minulém naskytla možnost k návratu, neváhal. Nyní může v Kovosvitu MAS aplikovat zkušenosti nabyté v ČZ a navázat na bývalou práci v Kovosvitu. Těží z toho, že společnost z dřívějšího působení dobře zná.

„Je úplně jasné, že reklamace byly, jsou a budou. Platí, že lidé jsou na jedné straně největším bohatstvím každé firmy, na druhé straně největším zdrojem chyb. Naším cílem je, aby bylo reklamací co nejméně. Starat se o to, aby výrobky, které opouštějí fabriku, byly spolehlivé. Aby byla vždy zajištěna jejich kvalita, byly ozkoušeny. Kromě toho chceme dohlížet na úroveň zpracování v podniku, ať už dle norem ISO nebo ještě lépe selským rozumem tak, abychom eliminovali chyby,“ říká Petr Vlach.

K dispozici má tým jedenácti pracovníků oddělení kvality, které sám nazývá policajty. Jejich úkolem je kontrolovat, zda jsou správně uváděny všechny důležité záznamy o provedených činnostech na montáži tak, aby se chyby důsledně eliminovaly. Vstupní kontrole se v Kovosvitu nevěnují, protože zejména u subdodávek se u většiny komponent potíže projeví až v rámci montáže, a proto byla již před lety vyhodnocena jako neefektivní.

„Každý stroj má protokol pro vnitropodnikovou kontrolu. Slouží pro záznam o provedených činnostech v různých oblastech, ať už jde například o elektro, montáž nebo o záznamy o kontrolách, co dělají moji lidé. Je to taková kuchařka, která na základě získaných zkušeností prochází neustálými změnami,“ popisuje Petr Vlach proces, který má vést k tomu, aby nedocházelo k reklamacím.

Když k nim přesto dojde, další postup je standardizovaný. Zákazníci se prostřednictvím softwarové aplikace, e-mailem či telefonem obracejí na útvar Servis. Jeho pracovníci se snaží závadu co nejrychleji odstranit, protože stroj, který nepracuje, negeneruje zisk. Naproti tomu náklady v podobě splátek leasingu na pořízení stroje zůstávají. I proto má Kovosvit MAS pro dražší pětiosá obráběcí centra tým, který zaručuje řešení reklamace do 24 hodin.

„Větší počet reklamací je logicky u strojů, které jsou ve výrobě nově. I přesto, že každou novinku technické oddělení testuje, často i v reálném prostředí ve výrobě u zákazníka, detaily se vychytají až v průběhu sériové výroby. Je také potřeba počítat s určitou hysterezí, protože když se závada objeví po nějakém čase, je potřeba ji napravit postupně u všech mezitím vyrobených a dodaných strojů. Obráběcí centra s vyššími výrobními čísly mají počet reklamací menší,“ vysvětluje Petr Vlach.

Petr Vlach je ženatý, má dvě děti a mezi jeho zájmy patří především sport, hraje nohejbal a tenis, dříve se věnoval též fotbalu.

 

Související