Patří mezi vaše zájmy četba knih, s oblibou se zamýšlíte nad otázkou „Co tím chtěl autor říct?“, nalézáte souvislosti mezi příběhem knihy a životem spisovatele, obohacujete svou fantazii a slovní zásobu? Vynikáte v psaní slohových prací, gramatiku ovládáte na výbornou a rádi byste své spisovatelské nadání a jazykový cit rozvíjeli i po maturitě? V tom případě by pro vás mohlo být studium literatury tou správnou volbou. Možností, jak a kde se v České republice tomuto oboru věnovat, je několik. Které to jsou, jaký je profil oboru, uplatnění jeho absolventů a další podstatné informace se dozvíte v následujících odstavcích.

„Čtení je nejlepší učení. Sledovat myšlenky velkého člověka – to je ta nejzajímavější věda,“ pronesl Alexandr Sergejevič Puškin. Studium literatury však má i další přínosy. „Jsou v ní zahrnuty obecné poznatky o lidstvu. Studium literatury je tedy svým způsobem studiem člověka,“ hodnotí německý student germanistiky Philipp Haase.

Pro literární nadšence se nabízejí dvě cesty, po kterých je možné se vydat při studiu literatury. Buď se dá studovat na pedagogických fakultách, nebo na filozofických jako filologický obor, tedy takový, který se zabývá daným jazykem a literaturou, stejně jako kulturním a historickým kontextem.

V rámci filologických oborů se seznámíte jednak s jazykovědnou částí, v níž budete bádat nad lexikologií, syntaxí, morfologií, fonetikou a fonologií, stylistikou a dalšími jazykovědnými disciplínami, jednak prozkoumáte oblast literatury od počátků do současnosti. Jako podpůrná součást oboru slouží dějiny a reálie dané jazykové oblasti.

Na pedagogických fakultách jsou navíc samozřejmostí didakticky zaměřené předměty a pedagogická praxe. Vybrat si můžete mezi celou řadou jazyků a příslušných literatur. Vaším oborem se tak může stát např. anglistika, amerikanistika, germanistika, francouzská filologie, hispanistika, italianistka, portugalistika a další.

Kde studovat a jaké je uplatnění?

Filologický obor lze studovat samostatně, čili jednooborově, nebo v kombinaci s dalším, tedy dvouoborově. Nabízí jej filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ostravské univerzity nebo Slezské univerzity v Opavě. Pedagogicky zaměřený obor naleznete na pedagogických fakultách v Praze, Olomouci, Ústí nad Labem či Hradci Králové.

V Praze v rámci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy si máte možnost vybrat ze široké nabídky filologických oborů od Českého jazyka a literatury přes Anglistiku-amerikanistiku, Německý jazyk a literaturu, Francouzskou filologii až po Mongolistiku či Hebraistiku.

Filozofická univerzita Masarykovy univerzity v Brně nabízí rovněž velmi variabilní možnosti studia jazyka a literatury. Mezi akreditované bakalářské obory patří např. Anglický jazyk a literatura, Chorvatský jazyk a literatura, Makedonský jazyk a literatura, Nizozemský jazyk a literatura, Norský jazyk a literatura, a další. Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se mohou zájemci ucházet mimo jiné o studium Anglické filologie, Čínské filologie, specifickým oborem je pak Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích.

Absolventi filologických oborů nalézají díky znalostem jazyka a schopnosti kultivovaného vyjadřování široké uplatnění např. v médiích, nakladatelstvích a jiných kulturních institucích, ve státní správě i veřejném sektoru jako korektoři, redaktoři, spisovatelé, jazykovědci, literární kritici nebo učitelé.

Kde studovat samotnou literaturu?

Zájemci o ryze literárně zaměřené studium se musejí spokojit pouze s magisterskými programy nebo zvolit soukromou vysokou školu. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity lze studovat nový magisterský program Literatura a mezikulturní komunikace, akreditovaný od loňského roku. Obor přináší interkulturní a intermediální pohled na českou a světovou literaturu. Jeho studenti se seznámí s dějinami moderní české literatury i významných literatur cizojazyčných od konce 19. století a budou je schopni dát do uměleckých, historických a filozofických souvislostí.

Rovněž se naučí analyzovat a interpretovat literární a mediální texty v češtině a ve vybraném cizím jazyce. Dále budou umět korigovat a vypracovávat odborné kritické a komerční texty. Kdo by se chtěl i po ukončení magisterského studia věnovat literatuře, je možnost absolvovat na stejné fakultě třeba doktorské studium literární komparatistiky.

Uchazeči s dobrým finančním zázemím mohou vkročit na půdu Soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého – pražské Literární akademie. Školné pro nadcházející akademický rok 2013/2014 je stanoveno na 65 000 korun za prezenční formu studia nebo 55 000 korun za kombinovanou formu. Částka se vztahuje na celý akademický rok. V nabídce stojí dva bakalářské obory – Literární tvorba a Mediální tvorba. Základem obou oborů jsou praktické dílny pod vedením předních spisovatelů, dramatiků, scenáristů, režisérů, dramaturgů a publicistů.

Studenti literární tvorby se od druhého ročníku profilují buď na tvůrčí psaní, publicistiku nebo činnost redaktora. V rámci mediální tvorby se lze specializovat buď na autorskou tvorbu a dramaturgii, nebo na řízení a strategii v médiích. Vedle hlavních předmětů je kladen důraz na český a anglický jazyk.

Na Literární akademii přednáší také řada dalších výrazných kulturních, literárních či mediálních osobností včetně zahraničních spisovatelů a literárních teoretiků. Jelikož je profil obou oborů umělecký, získává absolvent titul BcA. a MgA. Absolventi působí v médiích, jako spisovatelé, spolupracovníci kulturních institucí nebo PR agentur, apod.

Prestižní studium v anglickém jazyce poskytuje soukromá vysoká škola v Praze University of New York in Prague (UNYP). Na svých oficiálních webových stránkách popisuje, že nabízí od roku 1998 „nejlepší vysokoškolské vzdělání v anglickém jazyce ve střední Evropě se zaměřením na obchodní administrativu, komunikaci, IT management, mezinárodní vztahy, literaturu a psychologii“. Školné za bakalářské studium se pohybuje ve výši od 69 000 korun za semestr. Obor zaměřený na literaturu se jmenuje Anglický jazyk a literatura.

„Literatura je jedním ze základních kreativních počinů lidstva a studium literatury nejen zdokonaluje naše schopnosti interpretace a kritického myšlení, ale umožňuje nám také poznat historii a seznámit se s myšlenkami, které formovaly náš svět,“ uvádí se na webu univerzity. K cílům oboru patří uvést studenty do historie literatury psané v angličtině a současně jim dát základy dalších příbuzných disciplín – literární kritiky a interpretace.

Dále si studenti rozvinou kritické myšlení a interpretační dovednosti. Studijní program se věnuje třem základním oblastem – literatuře, literární historii a literární kritice, dále jazyku a kultuře a rovněž profesionálnímu psaní, psaní pro výzkum a aplikace.