Marek Hanák

právník, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno
RSS

Výměna oken u domu v památkové zóně

Vlastníci nemovitostí si stěžují na rozdílný přístup památkářů k obdobným stavebním úpravám. Při bližším zkoumání se však ukazuje, že shodnost...
3. 4. 2020 ▪ 7 min. čtení

Územní studie pohledem ombudsmana

K územní studii se zpravidla majitelé pozemků nemají možnost vyjádřit. Tato dokumentace přitom může zapříčinit, že pozemek nebudou moci využít...
6. 9. 2019 ▪ 7 min. čtení

Právo na vydání urny s ostatky zemřelého

Novela zákona o pohřebnictví v mnoha ohledech přinesla zásadní změny v provozování pohřebišť, pohřebních služeb a krematorií. Jednou z...
9. 2. 2018 ▪ 7 min. čtení

Mobilní stavby pohledem stavebního zákona

Podléhají zařízení jako karavan či mobilheim stavebnímu zákonu jako výrobky plnící funkci stavby? A je možné realizovat stavby mobilních domů či...
10. 7. 2017 ▪ 12 min. čtení

Právní prostředky ochrany hodnot území

Kultivace veřejného prostoru s důrazem na jeho oživení a estetiku má nepochybně významný dopad na kvalitu života obyvatel. Mají-li se lidé ve...
10. 2. 2017 ▪ 7 min. čtení

Energetické stavby na cizím pozemku

Na veřejného ochránce práv se každoročně obrací řada osob se stížnostmi na omezení vlastnických práv v důsledku existence energetických staveb,...
9. 6. 2016 ▪ 6 min. čtení

Kritické momenty územního plánování

V rámci projednávání a schvalování územního plánu je nutno řešit střety zájmů samosprávy na rozvoji obce, zájmů dotčených orgánů státní správy a...
24. 8. 2010 ▪ 15 min. čtení

Odstupy staveb

Stavební úřady se opakovaně setkávají s námitkami účastníků řízení, zpravidla přímých sousedů, kteří protestují proti umístění sousední stavby...
24. 4. 2009 ▪ 16 min. čtení

Urbanismus a památková ochrana

Veřejný ochránce práv vloni zaznamenal nárůst počtu podnětů na úseku památkové péče, zejména u metropolí, kde se zvyšuje tlak investorů na...
28. 8. 2008 ▪ 12 min. čtení

Opuštěné hroby a hrobky

K nejpalčivějším problémům vlastníků a provozovatelů pohřebišť v České republice patří opuštěné hrobky a hrobová zařízení (pomník, deska, trvalé...
31. 5. 2007 ▪ 10 min. čtení

Poskytování informací stavebním úřadem

Veřejný ochránce práv opakovaně kritizuje postup stavebních úřadů v souvislosti s nahlížením do spisů, poskytováním kopií ze spisové dokumentace...
25. 4. 2007 ▪ 9 min. čtení

Poskytování informací stavebním úřadem

Veřejný ochránce práv opakovaně kritizuje postup stavebních úřadů v souvislosti s nahlížením do spisů, poskytováním kopií ze spisové dokumentace...
25. 4. 2007 ▪ 9 min. čtení

Hluk ze staveniště a pohoda bydlení

Na veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla se stále častěji obracejí lidé se stížnostmi na obtěžování hlukem ze staveniště, přičemž...
31. 8. 2006 ▪ 9 min. čtení

Hluk ze staveniště a pohoda bydlení

Na veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla se stále častěji obracejí lidé se stížnostmi na obtěžování hlukem ze staveniště, přičemž...
29. 8. 2006 ▪ 9 min. čtení

Výkon rozhodnutí stavebního úřadu

Je bohužel smutnou skutečností, že výkon rozhodnutí stavebních úřadů nařizujících "sankční" demolici stavby, provedení udržovacích prací,...
26. 1. 2006 ▪ 11 min. čtení

Výkon rozhodnutí stavebního úřadu

Je bohužel smutnou skutečností, že výkon rozhodnutí stavebních úřadů nařizujících "sankční" demolici stavby, provedení udržovacích prací,...
26. 1. 2006 ▪ 12 min. čtení